Genveje


Metoder på rusmiddelområdetMetoder på rusmiddelområdet

Få viden om anvendte metoder i misbrugsbehandlingen.

10 ECTS

På forløbet bliver du introduceret til forskellige metoder og får perspektiver på, hvilke teoretiske syn de enkelte metoder er inspireret af. Du får mulighed for at afprøve de enkelte metoder og mulighed for at reflektere over metodernes anvendelse i forhold til din konkrete praksis. Underviserne inddrager både de sidste nye og mange års praksiserfaringer.

Du får du ud af modulet

Du får en række redskaber til at skelne, sammenkoble og anvende teorier og metoder i rusmiddelbehandling, samt til at reflektere over spørgsmål, der knytter sig til kvalitetssikring, evidens og dokumentation i behandlingen.

Det faglige indhold:

  • Metoder i et komparativt perspektiv
  • Kognitive metoder, herunder ACT og KAT
  • Systemisk-narrative metoder - herunder LØFT
  • Psykodynamiske metoder – herunder mentaliseringsbaseret terapi
  • Kvalitetssikring, evidens og dokumentation
 

Målgruppe

Du arbejder eller samarbejder med partner på rusmiddelområdet som eksempelvis pædagog, socialrådgiver, lærer, sygeplejerske, ergoterapeut m.fl. Forløbet er målrettet deltagere på tværs af forskellige typer indsatser og institutioner, som har berøring med misbrugsbehandlingen. Herunder fx socialforvaltninger, gadeplansarbejde, væresteder, bo og opholdsinstitutioner og kriminalforsorgen. Den bredt sammensatte målgruppe sikrer gensidig tværfaglig vidensudveksling.

Praktiske oplysninger

Modulet består á 8 undervisningsdage på ca. 5 timer (9 – 14), et eksamensseminar og afsluttes med en mundtlig eksamen med et kort skriftligt oplæg. Herudover skal der beregnes tid til læsning af litteratur på omkring 700-800 sider. 

Optagelse på modulet kræver at du har relevant uddannelse minimum på niveau med en professionsbachelor, akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Læs mere om adgangskrav og dispensation her

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
16. sep. 2020
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Specialkonsulent
Nina Hannemann
Tlf.: 5138 0314
nhan@kp.dk

Økonomisk støtte

Frem til 2021 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læse mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond.

Særlig aftale mellem HK Kommunal og KL 
Som følge af en særaftale mellem HK Kommunal og KL kan du søge om fuld støtte til Diplomuddannelsen i Socialformidling, hvis du er ansat på en overenskomst mellem de to parter. 

Læs mere om særaftalen her.