Genveje


Rusmiddelbrug og dobbelt­problematikkerRusmiddelbrug og dobbelt­problematikker

Hvordan opkvalificerer vi arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger?

10 ECTS

Modulet har fokus på socialt arbejde på rusmiddel- området, udvalgte socialfaglige problemstillinger og teoretiske perspektiver. Modulet giver dig viden om udsatte voksnes mere generelle livssituation med særligt fokus på mennesker med komplekse problemstillinger, såsom sindslidelse og flygtninge/indvandrerbaggrund udover rusmiddelbruget.

Det får du ud af modulet

På forløbet introduceres du i teoretiske perspektiver og metoder, der kan styrke den pædagogiske og socialfaglige indsats. Du får konkrete redskaber til at reflektere, analysere og vurdere målgruppernes sociale problemer, også i relation til andre problematikker som eksempelvis psykiske lidelser, kriminalitet, udviklingshæmning m.m. Du lærer at anvende metoder og redskaber til arbejdet med mennesker i komplekse problemstillinger og om lovgivningen inden for området. Derudover bliver du i stand til at reflektere over koordinationsbehovet i det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde.

Det faglige indhold:

  • Rusmiddelbrugets psykosomatiske effekter på borgeren
  • Sammenhængen mellem rusmiddelbrug og bl.a. psykiske lidelser, kriminalitet, hjemløshed og flygtninge/indvandrerbaggrund
  • Neuropsykologi
  • Stigmatisering og marginalisering
  • Metoder i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • Motiverende samtaler
  • Konflikthåndtering

Målgruppe

Du arbejder med udsatte voksne som pædagog, socialrådgiver, lærer, sygeplejerske m.fl.. Forløbet er målrettet deltagere på tværs af forskellige typer indsatser og institutioner, som har berøring med udsatte voksne mennesker. Herunder fx socialforvaltninger, gadeplansarbejde, jobcentre, væresteder, bo- og opholdsinstitutioner og kriminalforsorg. Den bredt sammensatte målgruppe sikrer gensidig tværfaglig videns udveksling.

Modulet er desuden åbent for ledige - kontakt dit jobcenter for mere information derom.

Praktiske oplysninger

Modulet består á 8 undervisningsdage på ca. 6 timer (9 – 15) og afsluttes med en mundtlig eksamen med et kort skriftligt oplæg. Herudover skal der beregnes tid til læsning af litteratur, omkring 700-800 sider.

Optagelse på modulet kræver at du har relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Læs mere om adgangskrav og dispensation her

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
08. apr. 2021
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Økonomisk støtte

Frem til 2021 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læse mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond.

Særlig aftale mellem HK Kommunal og KL 
Som følge af en særaftale mellem HK Kommunal og KL kan du søge om fuld støtte til Diplomuddannelsen i Socialformidling, hvis du er ansat på en overenskomst mellem de to parter. 

Læs mere om særaftalen her.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Specialkonsulent
Nina Hannemann
Tlf.: 5138 0314
nhan@kp.dk