Genveje


Teorier og modeller for samskabelseTeorier og modeller for samskabelse

Styrk dine kompetencer og få konkrete redskaber til at agere facilitator i samskabelsesprocesser til støtte for og sammen med borgere i udsatte positioner

10 ECTS

Oplever du også, at der skal et meget tæt samarbejde med borgeren, dennes netværk, lokalsamfund og/eller frivilligkræfter til for at skabe reel trivsel og et selvstændigt, meningsfuldt liv for borgere i udsatte positioner? – At det ikke er nok, at de trives på botilbuddet, med hjemmevejlederen eller i andre dele af velfærdssystemet?

Som fagprofessionelle i velfærdssystemet bliver vi mere og mere bevidste om styrkerne og nødvendigheden i at inddrage alle de mulige ressourcer, der kan være omkring borgeren, dennes netværk, lokalsamfund og frivilligkræfter for at lykkes i forhold til borgerens egne mål, håb og drømme. På dette forløb får du netop styrket dine kompetencer til at opdage, initiere og facilitere samskabelsesprocesser omkring borgere i udsatte positioner. Ligeledes får aktører fra fx frivillighedssektoren og civilsamfundet styrket deres kompetencer til at samarbejde med velfærdssystemet.

Det får du ud af modulet

Gennem teoretisk- og empirisk viden, praksiseksempler, præsentation af værktøjer og øvelser opnår du færdigheder i at kunne samskabe med andre aktører i samfundet såsom borgere i udsatte positioner (fx i psykiatrien, på rusmiddel-, handicap- og demensområdet), frivilligorganisationer og offentligt ansatte på tværs af forvaltninger og sektorer. Du lærer om strategier for samskabelse, din egen rolle i processen, social innovation, design thinking og empowerment. Inspireret af aktionslæring arbejder vi med at omsætte og afprøve det nylærte i egen praksis. Der sættes fokus på medborgerskab, borgerinddragelse, frivillighed, tværsektorielt samarbejde og viden om civilsamfundsarbejde og sociale forhold.

Underviserne har stort praktisk og teoretisk kendskab til samskabelsesprocesser, og vil både bestå af KPs egne samt eksterne fra praksis. Bl.a. deltager der undervisere fra Det Sociale Netværk.

Det faglige indhold

På modulet vil vi blandt andet behandle følgende emner:

  • Forskellige perspektiver på samskabelse
  • Facilitering af samskabelsesprocesser og koblingskompetencer
  • Medborgerskab, empowerment og borgerinddragelse
  • Brobygning til lokalsamfundet
  • Politiske og organisatoriske rammer for samskabelse samt tværfagligt og tværsektorielt arbejde
  • Social innovation og forandringsledelse
  • Frivillighed og netværksarbejde
  • Etik og magtrelationer - ansvarsfordeling

Målgruppe

Modulet henvender sig bredt til velfærdsprofessionelle medarbejdere og ledere på det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område med en uddannelsesbaggrund som fx socialrådgiver, ergoterapeut eller pædagog. Desuden henvender forløbet sig til ligeså vel til aktører fra frivillighedssektoren, civilsamfundet og den private sektor, da det netop handler om samskabelse på tværs i samfundet.

Praktiske oplysninger

Modulet består á 9 undervisningsdage på 6 timer (9 - 15), herunder er indlagt et aktionslæringsforløb, hvor dele foregår i egen praksis. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen med et skriftligt oplæg. 

Modulet udbydes som et valgmodul under Den Sociale Diplomuddannelse, og kan studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse.

Modulet udbydes også som et rekvireret skræddersyet forløb for eksempelvis forskellige aktører omkring en bestemt samskabelsesproces i en bestemt kommune. Læs mere om skræddersyede forløb her

Prisen kan variere ved skræddersyet forløb alt afhængig af, hvilke temaer og aktiviteter, der skal indgå i forløbet. 

Læs mere om adgangskrav og dispensation her

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mia Buthler 
Tlf.: 51 63 28 48
miab@kp.dk