Genveje


Teorier og modeller for samskabelseTeorier og modeller for samskabelse

Styrk dine kompetencer til at løse mere komplekse velfærdsopgaver gennem samskabelsesprocesser.

10 ECTS

Velfærdssamfundet er under forandring, og vi står over for at skulle løse komplekse problemstillinger på tværs af faggrupper, sektorer, forvaltning og borgere. Der er et behov for at samarbejde systematisk og tættere. På forløbet får du styrket dine kompetencer til at opdage, initiere og facilitere samskabelsesprocesser i civilsamfundet.

Det får du ud af modulet

Gennem teoretisk og empirisk viden og praksiseksempler opnår du færdigheder i at kunne samskabe med andre aktører i samfundet, såsom udsatte borgere, frivilligorganisationer og offentligt ansatte på tværs af forvaltninger og sektorer. Du lærer om strategier for samskabelse, social innovation og empowerment. Inspireret af aktionslæring arbejder vi med at omsætte og afprøve undervisningsperspektiver i egen praksis. Der sættes fokus på medborgerskab, brugerinddragelse, frivillighed, tværsektorielt samarbejde og viden om civilsamfundsarbejde og sociale forhold.

Det faglige indhold

På modulet vil vi blandt andet behandle følgende emner:

  • Forskellige perspektiver på samskabelse og facilitering af samskabelsesprocesser
  • Medborgerskab, empowerment og brugerinddragelse
  • Samskabelse i forhold til en rehabiliteringstilgang
  • Politiske og organisatoriske rammer for samskabelse samt tværfagligt og tværsektorielt arbejde
  • Social innovation og forandringsledelse
  • Frivillighed og netværksarbejde
  • Etik og magtrelationer - ansvarsfordeling
  • Udvikling og refleksion over egen praksis

Målgruppe

Modulet henvender sig til medarbejdere og ledere på det sociale og sundhedsfaglige område, fx. projektledere, udviklingskonsulenter, koordinatorer, frivilligledere og øvrige offentligt ansatte med en uddannelsesbaggrund som fx socialrådgiver eller pædagog. 

Praktiske oplysninger

Modulet består á 8 undervisningsdage på ca. 6 timer (9 - 15) og afsluttes med en mundtlig eksamen med et skriftligt oplæg

Modulet udbydes som et valgmodul under Den Sociale Diplomuddannelse, og kan studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse.

Modulet udbydes også som et rekvireret skræddersyet forløb for eksempelvis forskellige aktører omkring en bestemt samskabelsesproces i en bestemt kommune. Læs mere om skræddersyede forløb her

Prisen kan variere ved skræddersyet forløb alt afhængig af, hvilke temaer og aktiviteter, der skal indgå i forløbet. 

Læs mere om adgangskrav og dispensation her

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
07. okt. 2019
Pris: kr. 10.900,-

Priser 2019

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 6.600,- for modul 2 på 5 ECTS
(Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Mette Lykke Lauridsen
Tlf: 5138 0643
mlla@kp.dk

Josefine Hertz
Tlf.: 2429 6498
josh@kp.dk


--- nyt fra Laura----