Genveje


Teorier og modeller for gruppemetoderTeorier og modeller for gruppemetoder

Få styrket dine kompetencer til at initiere og facilitere samtalegrupper samt viden om fordelene og udfordringerne ved gruppemetoderne.

10 ECTS   

Modulet udbydes i samarbejde med TUBA og Det Nationale Sorgcenter - Børn, unge og Sorg, hvis praksiseksperter bidrager med stor erfaring med samtalegrupper, mens undervisere fra Københavns Professionshøjskole sikrer en høj teoretisk standard på forløbet. 


Arbejder du allerede med eller ønsker du at oprette grupper til fx borgere med et handicap, ramt af misbrug, sindslidelse, demens, sygdom eller sorg efter dødsfald? Så kan en samtalegruppe eller terapeutisk gruppe være den rette løsning. På dette modul opnår du kompetencer til at facilitere sådanne grupper. 

Det får du ud af modulet

På forløbet arbejder vi med en generel forståelse af gruppedynamikker, og du vil blive præsenteret for forskellige teoretiske retninger bag gruppemetoderne; herunder forskellene på terapeutiske og socialfaglige gruppemetoder. 

Du oparbejder kompetencer til at udvikle, planlægge, koordinere og lede grupper, da forløbet indeholder praksistræning med gruppeøvelser, og i høj grad vil arbejde med kritisk refleksion over egen praksis og supervision. 

Det faglige indhold

På modulet vil vi blandt andet behandle følgende emner:

  • Hvornår og hvorfor det er relevant at oprette grupper
  • Visitation og matchning ift. dannelse af grupper
  • Terapeutiske versus socialfaglige grupper
  • Åbne og lukkede grupper
  • Ledelse/facilitering af grupper
  • At arbejde med ’det fælles tredje’ og gruppedynamikker
  • Forskellige teoretiske tilgange til samtalegrupper: Kognitive, narrative, kreative/dialogiske og psykodynamiske/mentaliseringsbaserede
  • Personligt professionelt udviklingsarbejde
  • Konflikter og dilemmaer i arbejdet med samtalegrupper
  • Refleksioner over gruppelederrollen.

Målgruppe

Modulet henvender sig til en bred målgruppe, der kan have meget forskellige uddannelsesbaggrunde såsom socialrådgiver, pædagog, lærer, psykoterapeut, sygeplejerske eller ergoterapeut. Du behøver ikke at have beskæftiget dig med gruppemetoder tidligere. Det kan også være, at du er interesseret i at beskæftige dig med gruppemetoder på dit arbejde som frivillig.

Adgangskrav

Optagelse på modulet kræver at du har relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

Omfang

8 undervisningsdage á 6 timer kl. 9.00 - 15.00. Pensum er på ca. 800 sider.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2018

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 6.600,- for modul 2 på 5 ECTS
(Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

 

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Pauline Hagensen
Tlf.: 2429  6417
pauh@kp.dk

Mette Lykke Lauridsen 
Tlf.: 5138 0643
mlla@kp.dk