Genveje


Begreber og perspektiver i seksualvejledningBegreber og perspektiver i seksualvejledning

Arbejder du med seksualvejledning af børn, unge eller voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau? Så kan du på dette modul blive styrket i at forstå, analysere og agere i forhold til borgernes seksualitet.

10 ECTS 

Det får du ud af modulet 

På dette modul får du: 

  • styrket både dine teoretiske og praktiske kompetencer for at udøve rollen som seksualvejleder.
  • kendskab til den ramme, der er for at agere som seksualvejleder og de etiske aspekter, der er en del af denne rolle.
  • arbejdet med at koble teori og praksis, således at dit udgangspunkt for at reflektere over og udvikle din faglighed omkring seksualvejledning bliver styrket.

 Undervisningen vil være tæt koblet til dit arbejdsliv og dine erfaring, og der vil løbende være oplæg fra borgere og pårørende i undervisningen

Det faglige indhold 

På modulet vil du bl.a. komme til at arbejde med nedenstående emner:

  • De biologiske, psykologiske og sociale aspekter af seksualitet
  • De juridiske rammer og etiske forhold forbundet med seksualvejledning
  • Det tværfaglige samarbejde omkring seksualvejledningen 
  • Viden om betydningen af kultur & religion
  • Tilgange til kommunikation og samarbejde med borgere og pårørende

Målgruppen

Modulet er for dig der allerede arbejder eller gerne vil arbejde med seksualvejledning af børn, unge og voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af studieretningen ’Seksualvejledning’, under den sociale diplomuddannelse.

Her kan du læse om den samlede studieretning

Praktiske oplysninger 

Omfanget er ni undervisningsdage á ca. 6 timer. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synops.   

Modulet udbydes under Den Sociale Diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to øvrige specialiseringsmoduler i seksualvejledning:

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mette Lykke Lauridsen
Tlf.: 5138 0643
mlla@kp.dk