Genveje


Metoder i seksualvejledningMetoder i seksualvejledning

Hvis du arbejder med seksualvejledning af børn, unge eller voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du på dette modul opnå kompetence i konkrete redskaber og metoder til at kvalificere din støtte til borgere og pårørende omkring seksualitet.

10 ECTS

Det får du ud af modulet 

På modulet får du: 

  • konkrete redskaber og metoder til at styrke dit arbejde med seksualvejledning. 
  • fokus på metoder til kommunikation i samarbejdet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere, ligesom du får konkrete greb til at støtte borgere – fx i vejledning om hjælpemidler mm.
  • kendskab til, hvordan du kan arbejde med de etiske dilemmaer, der kan være forbundet med vejledning omkring seksualitet, når målgruppen er mennesker med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. 

Undervisningen vil være tæt koblet til dit arbejdsliv og dine erfaring, og der vil løbende være oplæg fra borgere og pårørende i undervisningen.

Det faglige indhold 

På modulet vil du bl.a. komme til at arbejde med nedenstående emner: 

  • konkrete redskaber til at arebjde med etik i seksualvejledningen
  • kommunikationsredskaber og modeller tilknyttet til vejledning og formidling omkring seksualitet
  • redskaber til at arbejde med forskellige former for seksualitet og afklaring omkring dette 
  • inddragelse af juridisk viden i vurderingen af praksis
  • konkrete greb til at støtte borgeren i deres seksualitet - fx sundhedsaspekter omkring fx hjælpemidler og prævention 

Målgruppen 

Modulet er for dig, der allerede arbejder eller gerne vil arbejde med seksualvejledning af børn, unge og voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af studieretningen "Seksualvejledning" under den sociale diplomuddannelse. 

Her kan du læse om den samlede studieretning.

Praktiske oplysninger 

Omfanget er ni undervisningsdage á ca. 6 timer. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synops. 

Modulet udbydes under den sociale diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to øvrige specialiseringsmoduler i seksualvejledning:

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
15. sep. 2021
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mette Lykke Lauridsen
Tlf.: 5138 0643
mlla@kp.dk