Genveje


Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningenVejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen

Hvis du arbejder med seksualvejledning af børn, unge eller voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du på dette modul få styrket din vejlederrolle og dit udgangspunkt for at formidle omkring seksualitet til både borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Det får du ud af modulet 

Du får styrket dit grundlag for at udvikle din og andres praksis omkring seksualvejledning og seksualitet, med henblik på en indsats, der er stærkt etisk funderet og baseret på solid formidling. 

På modulet sættes fokus på vejlederrollen og håndteringen af de etiske og praktiske problemstillinger, der kan være forbundet med at formidle omkring seksualitet på handicap- og psykiatriområdet. 

Altså hvordan spiller dine egne og dine kollegaers normer og værdier ind, og hvordan kan du/I arbejde professionelt med disse? Undervisningen vil være tæt koblet til dit arbejdsliv og dine erfaringer, og der vil løbende være oplæg fra borgere og pårørende i undervisningen. 

Det faglige indhold 

På modulet vil du bl.a. komme til at arbejde med nedenstående emner: 

  • vejlederrollen og identitet i en mulig dobbeltfunktion som både vejleder i seksualitet og fx pædagogisk, social- og sundhedsfaglig medarbejder 
  • normer og værdier omkring seksualitet og hvordan der kan arbejdes med det i vejledning og undervisning 
  • udvikling, implementering og vedligeholdelse af seksualpolitikker 
  • hvordan kan man undervise og formidle omkring seksualitet 
  • det tværfaglige samarbejde 
  • formidling og vejledning i forhold til særlige grupper fx i forhold til etnicitet og homoseksualitet 

Målgruppen 

Modulet er for dig, der allerede arbejder eller gerne vil arbejde med seksualvejledning af børn, unge og voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. 

Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af studieretningen "Seksualvejledning" under den sociale diplomuddannelse. 

Her kan du læse om den samlede studieretning.

Praktiske oplysninger 

Omfanget er ni undervisningsdage á ca. 6 timer. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synops.  

Modulet udbydes under den sociale diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to øvrige specialiseringsmoduler i seksualvejledning: 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mette Lykke Lauridsen
Tlf.: 5138 0643
mlla@kp.dk