Genveje


Børne- og ungdomspsykiatri: Problemstillinger og teoretiske perspektiverBørne- og ungdomspsykiatri: Problemstillinger og teoretiske perspektiver

Børne- og ungdomspsykiatri: Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe.
Forløbet har fokus på krydsfeltet mellem børne- og ungdomspsykiatriske og sociale problemstillinger.

10 ECTS

Det får du ud af modulet

Modulet vil styrke dine kompetencer ift. at varetage den tværfaglige og tværsektorielle indsats over for børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Der tages udgangspunkt i arbejdet med det enkelte barn/unge, grupper og inddragelse af familie og netværk. Modulet er udviklet af Københavns Professionshøjskole i samarbejde med DS Faggruppen Børne- og Ungdomspsykiatri.

Det faglige indhold

Forløbet vil overordnet beskæftige sig med 4 hovedtemaer:

 • Kontekst og historie herunder:
  Tendenser i den børne- og ungdomspsykiatriske udvikling
  Samfundets børnesyn og normalitetsforståelse
  Aktuelle udfordringer og muligheder for børn og unge med psykiske lidelser
 • Psykiatri og socialt herunder:
  Principper for diagnosticering af psykiske lidelser
  Udfordringer og muligheder når man arbejder i krydsfeltet mellem socialfaglige- og psykiatriske problemstillinger
  Koordinering og samordning af indsatsen til barnets/den unges bedste
 • Jura herunder:
  Relevant lovgivning i de 2 sektorer og hvordan disse spiller sammen
 • Metoder i rådgivnings- og behandlingsarbejdet herunder:
  Inddragelse af barnet/den unge
  Systemiske, narrative og kognitive metoder
  Arbejdet med grupper, familien og det øvrige netværk

Målgruppe

Modulet henvender sig til faggrupper, som arbejder i krydsfeltet mellem socialfaglighed og børne- og ungdomspsykiatri, dvs.; socialrådgivere, familiebehandlere, støtte-, kontaktpersoner, sundhedsplejersker, sygeplejersker, AKT-lærere, pædagoger, samt ansatte på opholdssteder, i kriminalforsorgen mm.

Praktiske oplysninger

Undervisningen afvikles over 8 undervisningsdage, der som udgangspunkt løber fra 9 – 15. Herudover skal der beregnes tid til læsning af litteratur, omkring 700-800 sider. Undervisningen tilrettelægges så vidt muligt med 1 undervisningsdag ad gangen, med 7 - 14 dages mellemrum. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i en kort skriftligt oplæg. 

Valgmodulet under Den Sociale Diplomuddannelse kan læses selvstændigt eller som led i en anden diplomuddannelse.

Optagelse på modulet kræver at du har relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Læs mere om adgangskrav og dispensation her

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Katrin Leicht Schnor
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk

Tidligere studerende?

Det er VIGTIGT at du i bemærkningsfeltet oplyser, om du tidligere har gennemført moduler på den sociale diplomuddannelse.