Genveje


Udsatte unge med et problematisk brug af rusmidlerUdsatte unge med et problematisk brug af rusmidler

Som medarbejder på børn- og ungeområdet kan det være svært at vide, hvordan man skal sætte ind i situationer, hvor den unge har et uhensigtsmæssig forbrug af rusmidler og evt. også andre problematikker. Dette specialiserede modul giver en grundlæggende viden, som understøtter en mere effektiv tilgang til udsatte unge og rusmidler.

10 ECTS

På forløbet bliver du introduceret til perspektiver og metoder til at styrke den pædagogiske og socialfaglige indsats med udsatte unge. Du får mulighed for at arbejde med forståelsen af udsatte unges livsbetingelser og bliver undervist i teorier, begreber og perspektiver, som vil give dig større indsigt i, hvordan man kan forstå udsatte unge og deres rusmiddelforbrug. Eksempelvis hvad der skal til for at hjælpe unge, som har et problematisk forbrug af rusmidler.

Det får du ud af modulet

Du får konkrete redskaber til at:

 • Beskrive, analysere og vurdere målgruppernes sociale problemer i et helhedsperspektiv
 • Reflektere over anvendelsen af metoder og redskaber i arbejdet med udsatte unge, særligt unge med rusmiddelproblematikker
 • Gennemføre et struktureret samtaleforløb, der tager højde for de forskellige faser, der er typiske i forbindelse med, at en ung skal stoppe med et skadeligt forbrug.
 • Mestre konkrete samtaleværktøjer, som fremmer motivation og handlinger frem mod de unges reduktion eller ophør med skadeligt forbrug.

Det faglige indhold

På modulet kommer vi ind på: 

 • Udsatte unges livssituation
 • Forskellige teoretiske perspektiver på udsathed og misbrug 
 • Forbrug og misbrug blandt unge: fakta og diskurser 
 • Introduktion til rusmidler og konsekvenserne ved rusmidler
 • Tilstødende problematikker til et rusmiddelbrug, fx kriminalitet, manglende tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet eller problematikker forbundet med sugardating
 • Relationsarbejde, kommunikation, motivation og etik
 • Jura
 • Metoder og redskaber i rådgivnings- og behandlingsarbejdet 

Opstart februar 2018

Tilmeldingsfrist d 2. januar 2018. Hvis tidsfristen er overskredet, kan du kontakte uddannelseskonsulent Mette Lauridsen for at høre, om der er ledige pladser.

Målgruppe

Forløbet er målrettet deltagere på tværs af forskellige typer indsatser og institutioner, som har berøring med unge, der er marginaliseret pga. forskellige sociale problematikker, herunder et problematisk rusmiddelforbrug. Herunder medarbejdere inden for ungdomsuddannelsesområdet, socialforvaltninger, gadeplansarbejde, særlige ungdomsindsatser, bo- og opholdsinstitutioner, skole- og fritidsinstitutioner, kriminalforsorg etc. Den brede sammensatte målgruppe sikrer, at deltagerne får lejlighed til gensidigt at vidensudveksle på tværs af fag og sektor.

 

Adgangskrav

Optagelse på modulet kræver at du har relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.
Du kan læse mere om realkompetencevurdering, og om hvordan du søger her.

Undervisning og eksamen

Undervisningen afvikles over 8 undervisningsdage, der som udgangspunkt løber fra kl. 9.00-15.00. Herudover skal der beregnes tid til læsning af litteratur, omkring 700-800 sider. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i en kort skriftligt oplæg.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 10.900,-

Priser 2018

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 6.600,- for modul 2 på 5 ECTS
(Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

 

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mette Lykke Lauridsen
Tlf: 5138 0643
mlla@kp.dk

Josefine Hertz
Tlf.: 2429 6498
josh@kp.dk