Genveje


Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppeUdvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

Styrk din metodiske viden, færdigheder og kompetencer om samarbejde og kommunikation i relation til anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier og på opholdssteder.

10 ECTS point

Når børn og unge anbringes uden for hjemmet sker det i stigende grad i plejefamilier. Familieplejekonsulenterne og myndighedsbehandlere har en central funktion i forhold til at sikre kontinuitet, trivsel, og nære og stabile voksenrelationer for børn og unge under deres anbringelsesforløb. Forhold som har stor betydning for, hvordan disse børn og unge klarer sig videre i livet. 

Modulet udgør et formelt kompetencegivende uddannelsesforløb på diplomniveau. Det er baseret på forskning, empiriske undersøgelser og deltagernes egen erfaringsbaserede viden. Undervisningen har et multimetodisk afsæt og bygger oven på og videreudvikler deltagernes kompetencer. 

Det får du ud af modulet

Du får: 

  • viden om kommunikations- og samtaleformer og deres anvendelse
  • indføring i et narrativt og systematisk perspektiv på kommunikation og den professionelle positionering
  • indblik i udvalgte teoretiske perspektiver på forandring, motivations- og relationsarbejde
  • træning i at anvende narrative og dialogiske redskaber i en familiemæssig kontekst
  • viden om, hvordan du anvender forskellige supervisionsformer og superviserende elementer i din praksis 
  • styrket dine kompetencer til at dokumentere med fokus på barnets perspektiv
  • indføring og træning i samarbejdssamtaler som konfliktløsningsmetode i samarbejde mellem plejefamilien og barnets/den unges forældre. 
  • et styrket grundlag for at indgå i det tværprofessionelle samarbejde om anbragte børn og unge

Det faglige indhold

På modulet er der fokus på sammenhængen mellem samtalers formål og karakter, inddragelse af barnet eller den unge, valg af metode og din professionelle positionering. 

Undervisere

Underviserne er erfarne og specialiserede inden for deres undervisningstema, og de har arbejdet med familieplejeområdet.

Målgruppe

Modulet er målrettet familieplejekonsulenter eller fagprofessionelle med lignende funktioner og myndighedsbehandlere, der fører personligt tilsyn med børn og unge i plejefamilier. Din uddannelsesbaggrund kan være socialrådgiver, pædagog, psykolog, lærer mv. 

Praktiske oplysninger

Modulet omfatter 8 undervisningsdage kl. 9-15 samt eksamen. Eksamen er en mundtlig eksamen på baggrund af en case/synopsis.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk