Genveje


Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til udsatte børn og unge i skole og dagtilbudUdvalgte metoder i socialt arbejde i relation til udsatte børn og unge i skole og dagtilbud

Arbejder du som fremskudt socialrådgiver i almenområdet? Fagprofessionelle i disse funktioner har ofte særlige opgaver og dilemmaer forbundet med deres hverdag, og derfor er dette valgmodul særlig tilrettelagt til dig der arbejder helt eller delvist i skoler, daginstitutioner eller andre steder i almenområdet.

10 ECTS 

Den tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats  

Du styrker dine kompetencer i forhold til arbejdet med udsatte børn og unge, og gennem hele forløbet tilegner du dig ny viden om en tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats for sårbare eller udsatte børn, unge og familier på almenområdet. 

Det får du ud af modulet 

Du vil opnå en større faglig sikkerhed, og blive yderligere kvalificeret i din rolle som sparringspartner for pædagoger og lærere, rådgiver for børn og unge og familie, samt brobyggere og koordinatorer i den tværprofessionelle indsats. 

Forløbet understøtter dine erfaringer og eksisterende kompetencer i forhold til at skabe forandringer i barnets og familiens liv. Derudover bliver du yderligere klædt på til at styre en tilgang, der sikrer, at barnet forbliver en del af fællesskabet i dagtilbud, skole og fritidsliv. 

Det faglige indhold

På valgmodulet har vi fokus på din professionelle rolle som fremskudt socialrådgiver - med eller uden myndighed, og derudover stiller vi skarpt på: 

  • børn, som har brug for særlig opmærksomhed pga. skilsmisse, sorg, psykisk sårbarhed, angst mv. 
  • tegn på omsorgssvigt og forskellige former for udsathed, herunder viden om risiko, modstands- og beskyttelsesfaktorer 
  • screening og tidlig opsporing
  • det tværprofessionelle samarbejde - koordinering af den fælles indsats 
  • den lovgivningsmæssige ramme i arbejdet 
  • barnets fællesskaber og mobning 
  • at understøtte trivsel i skolen og forebygge fravær 
  • at arbejde udviklingsstøttende når barnet/den unge inddrages 
  • inddragelse af og samarbejdet med familien og netværket 

Målgruppe 

Valgmodulet er for socialrådgivere og andre fagprofessionelle, der arbejder som skolesocialrådgiver, dagtilbudssocialrådgiver eller har en funktion som fremskudt sagsbehandler. Modulet kan også være relevant for andre fagprofessionelle, som arbejder i denne funktion. 

Praktiske informationer 

Tilgangen i undervisningen er inspireret af aktionslæring. Det betyder, at man løbende arbejder med at omsætte og afprøve nogle af undervisningens perspektiver i egen praksis. Underviserne på modulet er erfarne, fagligt opdaterede og specialiserede fagpersoner inden for de respektive områder. Omfanget er 8 undervisningsdage á ca. 6 timers varighed og hertil med en afsluttende eksamen. Undervisningen tilrettelægges med to sammenhængende dage ca. hver 2-3 uge. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato

Priser 2018

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 6.600,- for modul 2 på 5 ECTS
(Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

 

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Gunvor Gornitzka
Tlf.: +45 51 38 05 13
gugo@kp.dk