Genveje


Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til udsatte børn og unge i skole og dagtilbudUdvalgte metoder i socialt arbejde i relation til udsatte børn og unge i skole og dagtilbud

Arbejder du som fremskudt socialrådgiver i almenområdet? Fagprofessionelle i disse funktioner har ofte særlige opgaver og dilemmaer forbundet med deres hverdag, og derfor er dette valgmodul særlig tilrettelagt til dig der arbejder helt eller delvist i skoler, daginstitutioner eller andre steder i almenområdet.

10 ECTS 

Den tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats  

Du styrker dine kompetencer i forhold til arbejdet med udsatte børn og unge, og gennem hele forløbet tilegner du dig ny viden om en tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats for sårbare eller udsatte børn, unge og familier på almenområdet. 

Det får du ud af modulet 

Du vil opnå en større faglig sikkerhed, og blive yderligere kvalificeret i din rolle som sparringspartner for pædagoger og lærere, rådgiver for børn og unge og familie, samt brobyggere og koordinatorer i den tværprofessionelle indsats. 

Forløbet understøtter dine erfaringer og eksisterende kompetencer i forhold til at skabe forandringer i barnets og familiens liv. Derudover bliver du yderligere klædt på til at styre en tilgang, der sikrer, at barnet forbliver en del af fællesskabet i dagtilbud, skole og fritidsliv. 

Det faglige indhold

På valgmodulet har vi fokus på din professionelle rolle som fremskudt socialrådgiver - med eller uden myndighed, og derudover stiller vi skarpt på: 

  • den profesionelle rolle som fremskudt socialrådgiver
  • brobygger i det tværfaglige samarbejde og helhedssyn 
  • forandringstilgange og metodeforståelse
  • perspektiver på tidlig indsats
  • juridiske rammer og nye lovændringer
  • konflikthåndtering
  • metoder til inddragelse af børn, unge og familier 
  • børn og unges fællesskaber som trivselsfremme og resiliensforskning

Målgruppe 

Valgmodulet er for socialrådgivere og andre fagprofessionelle, der arbejder som skolesocialrådgiver, dagtilbudssocialrådgiver eller har en funktion som fremskudt sagsbehandler. Modulet kan også være relevant for andre fagprofessionelle, som arbejder i denne funktion. 

Praktiske informationer 

Tilgangen i undervisningen er inspireret af aktionslæring. Det betyder, at man løbende arbejder med at omsætte og afprøve nogle af undervisningens perspektiver i egen praksis. Underviserne på modulet er erfarne, fagligt opdaterede og specialiserede fagpersoner inden for de respektive områder. Omfanget er 8 undervisningsdage á ca. 6 timers varighed og hertil med en afsluttende eksamen. Undervisningen tilrettelægges med to sammenhængende dage ca. hver 2-3 uge. 

Søg tilskud

Du kan søge tilskud fra Socialstyrelsen til fuld betaling af dette modul, hvis du arbejder med myndighedsopgaver på børn- og ungeområdet eller er fagprofessionel fra almenområdet fx i dagtilbud eller skole eller på et socialt tilbud for børn og unge. Læs mere om økonomisk støtte.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Gunvor Gornitzka
Tlf.: +45 51 38 05 13
gugo@kp.dk