Genveje


Metoder i supervision inden for socialt arbejdeMetoder i supervision inden for socialt arbejde

Er du optaget af hvordan kvaliteten af samtaler mellem sagsbehandlere og børn og unge kan løftes?

10 ECTS

Københavns Professionshøjskole udbyder et nyt diplommodul, som klæder dig på til at kunne videosupervisere sagsbehandleres samtaler med børn og unge - så praktikerne bliver dygtigere, og børn og unge inddrages mere kvalificeret. Modulet opdaterer dig desuden på den nyeste viden om kvalitet i samtaler med børn og unge. 

Nyeste forskning om kvalitet i samtaler

Modulet er udviklet med afsæt i ny forskning fra MinRådgivningspartner (MRP). MRP er et videobaseret supervisionssystem, der er udviklet og testet med succes i et tæt samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Trygfonden og ledere og praktikere fra en række kommuner. 

Det får du ud af modulet

På modulet bliver du trænet i systematiske analyser af egne og kollegers samtaler med udsatte børn og unge, og du lærer at identificere kvalitet og udviklingspunkter i den enkelte samtale. Med afsæt i analyserne bliver du klædt på til at give supervision og faglig sparring ved hjælp af udvalgte videoklip. 

Video er et stærkt redskab til refleksion og udvikling af kvalitet i børne- og ungesamtaler, og kan hvis det anvendes på et vidensbaseret grundlag medvirke til blivende faglige opkvalificering. 

Det faglige indhold

 • Analysetræning med fokus på kvaliteten i samtaler med børn og unge:
  - fokus på samtales formelle opgave
  - fokus på barnets/den unges engagement og aktive inddragelse i samtalen
  - fokus på kontakt og udviklingsstøtte i samtalen
  - fokus på samtalens struktur og organisering
 • Rollen som MRP-supervisor og kollegial sparring 
 • Hvordan individuel supervision kan bidrage til professionelles kompetenceudvikling i socialt arbejde 
 • Rollen som MRP-supervisor i grupper 
 • Implementering og forankring i forskellige organisationstyper '

Målgruppe

Modulet er noget for dig, hvis:

 • du er optaget af kvaliteten i samtaler med børn og unge 
 • du har løbende samtaler med børn og unge - eller fungerer som socialfaglig koordinator, faglig leder, supervisor eller lignende 
 • du er optaget af faglig sparring, supervision og feedback i kollegiale sammenhænge 
 • du er optaget af, hvordan socialt arbejde kan vidensbaseres 

Du behøver ikke at have særlige tekniske færdigheder, du tilegner dig det nødvendige på modulet. 

Optagelseskrav

Optagelse på uddannelsen kræver, at du har en relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende, samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

Varighed

Modulet består af 10 undervisningsdage á ca. 6 timers varighed (9-15) fordelt over ca. et år, og afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i videooptagelse af konkrete samtaler med børn og unge. Forberedelsen imellem undervisningsgangene forgår således, at du læser teoretiske og praksisnære tekster, og arbejder med optagelse og analyse af egne eller kollegers samtaler. 

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

kr. 6000,- pr. modul på 10 ECTS 

Deltagerbetaling er nedsat pga. tilskud fra Forskningsprojektet.

Prisen er ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget. 

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger. 

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag. Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings-blanketten stadig være åben. 

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne Tandrup
Tlf.: 5138 0290
annt@kp.dk

Gunvor Gornitzka
Tlf.: 5138 0513
gugo@kp.dk