Genveje


Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdetSystematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet

Styrk din viden og dine kompetencer som myndighedssagsbehandler.

Forløbet tager udgangspunkt i viden og metoder, der kan understøtte din praksis som myndighedssagsbehandler og arbejdet med børnesagsforløb af høj kvalitet.

Det får du ud af modulet

Du vil opnå større sikkerhed og blive yderligere kvalificeret i din rolle som myndighedssagsbehandler for udsatte børn, unge og familier. 
Forløbet kvalificerer dine kompetencer til at sikre et systematisk og lovmedholdeligt sagsforløb med inddragelse af barnet, familien, netværket og samarbejdspartnere. 

Det faglige indhold

Systematisk sagsbehandling fra underretning til lukning af sagen bliver rammen og den røde tråd igennem modulet. Systematik i sagsbehandlingen forbinder de øvrige socialfaglige arbejdsopgaver og kompetencer, og understøtter dermed sammenhæng mellem de mange elementer i en børnesag.

Indhold på modulet: 

  • Systematik i børnesagens proces: den indledende vurdering, forebyggende indsatser, børnefaglig undersøgelse, handleplan og indsatser samt opfølgning 
  • Inddragelse af børn, unge, familie og netværk 
  • Mødeledelse og facilitering 
  • Socialfaglige metoder og redskaber; ICS, LØFT, SOS, tragtmodellen mv.  
  • Det tværprofessionelle samarbejde; den koordinerende sagsbehandler

Målgruppe

Myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet 

Praktiske oplysninger

Undervisere
Underviserne der er tilknyttet modulet er erfarne, fagligt opdaterede og specialiserede inden for deres forskellige områder. 

Omfang
8 undervisningsdage á ca. 6 timers varighed og hertil med en afsluttende eksamen.
Hvert modul svarer til 10 ETCS points

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Katrin Leicht Schnor
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk

Tidligere studerende?

Det er VIGTIGT at du i bemærkningsfeltet oplyser, om du tidligere har gennemført moduler på den sociale diplomuddannelse.