Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

Afgangsprojektet danner afslutningen på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Projektet skal afspejle uddannelsens faglige indhold og dokumentere, at uddannelsens formål er opnået.

På afgangsprojektet udarbejder du den afsluttende opgave på deltid eller fuldtid. Din opgave skal tage afsæt i en praksisnær faglig problemstilling, der afspejler, at du har forstået de overordnede faglige og metodiske problemstillinger, du har arbejdet med i løbet af din diplomuddannelse. Det er en forudsætning for at afslutte afgangsprojektet, at uddannelsens øvrige moduler er bestået.

Det får du ud af modulet

Du lærer at dokumentere, analysere og kritisk vurdere professionsorienterede problemstillinger og handlemuligheder relateret til sundhedsfaglig praksis. Det skal du gøre ved at inddrage og anvende relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Det faglige indhold

I afgangsprojektet skal du forholde dig analyserende, reflekterende og kritisk til den praksisnære problemstilling du har valgt og til forskellige teoretiske og metodiske positioner relateret til den sundhedsfaglige praksis. Dit afgangsprojekt kan tage udgangspunkt i egne undersøgelser og/eller analyser af relevante forskningsresultater.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering og håndtering af sundhedsfaglige problemer gennem anvendelse af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
26. jan. 2021
Pris: kr. 15.700,-
København N
26. jan. 2021
Pris: kr. 15.700,-

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
03. sep. 2020
Pris: kr. 14.700,-
København N
03. sep. 2020
Pris: kr. 14.700,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lisbeth N. Christensen
linc@kp.dk
Tlf.: 5138 0638