Genveje


Borgernær sundhedBorgernær sundhed

Den nye uddannelsesretning Borgernær sundhed retter sig mod de sundheds- professionelles opgaver i det nære sundhedsvæsen.

Professionshøjskolerne og Kommunernes Landsforening har udviklet en række nye sundhedsfaglige moduler, som giver dig mulighed for at tage en diplomuddannelse, der er specifikt rettet til det kommunale område.

Når du vælger moduler inden for denne studieretning, vil du blandt andet få specialistforståelse i forhold til at tilrettelægge og koordinere tværfaglige sundhedsindsatser målrettet svækkede ældre borgere.

Du får også stærke kliniske kompetencer, samarbejdskompetencer, organisatoriske kompetencer og en bedre evne til at inddrage borgerens egen handlekraft.

Modulerne udvikler dine kompetencer til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab.

Praktiske oplysninger

Modulerne retter sig fortrinsvis mod sygeplejersker og afholdes på deltid.

Modulet i akutsygepleje kan suppleres med et kursus, hvor du træner de kliniske færdigheder, der kræves af sygeplejersker i kommunal akutfunktion.

Vi udbyder følgende moduler

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00