Genveje


Borgernær sundhedBorgernær sundhed

Den nye uddannelsesretning Borgernær sundhed retter sig mod de sundheds- professionelles opgaver i det nære sundhedsvæsen.

Professionshøjskolerne og Kommunernes Landsforening har udviklet en række nye sundhedsfaglige moduler, som giver dig mulighed for at tage en diplomuddannelse, der er specifikt rettet til det kommunale område.

Når du vælger moduler inden for denne studieretning, vil du blandt andet få specialistforståelse i forhold til at tilrettelægge og koordinere tværfaglige sundhedsindsatser målrettet svækkede ældre borgere.

Du får også stærke kliniske kompetencer, samarbejdskompetencer, organisatoriske kompetencer og en bedre evne til at inddrage borgerens egen handlekraft.

Modulerne udvikler dine kompetencer til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab.

Praktiske oplysninger

Modulerne retter sig fortrinsvis mod sygeplejersker og afholdes på deltid.

Modulet i akutsygepleje kan suppleres med et kursus, hvor du træner de kliniske færdigheder, der kræves af sygeplejersker i kommunal akutfunktion.

Vi udbyder følgende moduler

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00