Genveje


Akut sygeplejeAkut sygepleje

Modulet styrker din kompetence til klinisk beslutningstagning, når der er opstået en akut forværring af borgerens situation.

Med dette modul kvalificerer du dig som sygeplejerske til at varetage akutte situationer. Det er situationer, hvor der ikke er et behov for sygehusindlæggelse men i stedet særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som den øvrige kommunale hjemmesygepleje ikke kan varetage.

Modulet tager afsæt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunal akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Det får du ud af modulet

Modulet har fokus på akut sygepleje i den kommunale sektor. Modulet styrker din kompetence til klinisk beslutningstagning og klinisk lederskab, når der er opstået en akut forværring af borgerens situation.

Du får den nyeste viden om akutte ændringer i borgerens helbredstilstand og seneste metoder til systematisk observation af ændringen og reaktion på situationen. Derudover får du også de nødvendige instrumentelle færdigheder.

Du kan efter uddannelsesforløbet selvstændigt indgå i det (tvær-)faglige samarbejde om at forebygge indlæggelse og håndtere akutte situationer i borgerens eget hjem.

Det faglige indhold

På modulet kommer vi ind på:

  • Formål med og krav til kommunale akutindsatser
  • Systematiske metoder til observation og vurdering af akutte situationer - teori og simulationstræning
  • Effektiv og sikker kommunikation - teori og simulationstræning (ISBAR-metoden og ABCDE-principperne). 
  • Akutte situationer i forbindelse med multisygdom og polyfarmaci
  • Patientsikker håndtering af parenteral medicin- og væskeindgift
  • Træning i specifikke kliniske færdigheder jf. Sundhedsstyrelsens vejledning

Målgruppe

Modulet henvender sig til hjemmesygeplejersker og andre kommunalt ansatte sundhedsprofessionelle.

Praktiske oplysninger

Modulet afholdes på deltid og afsluttes med en eksamen. 

Modulet er udviklet i samarbejde med Frederiksberg og Københavns Kommune. 

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Datoer for udbud kommer senere

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
09. sep. 2020
Pris: kr. 13.400,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lisbeth N. Christensen
linc@kp.dk
Tlf.: 5138 0638