Genveje


BorgerinddragelseBorgerinddragelse

Sundhedsindsatser er i stigende grad rettet mod, at svækkede borgere og deres pårørende inddrages i beslutninger om og tager medansvar for borgerens pleje og behandling.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

På modulet arbejder du med teoretiske og praktiske grundlag for at inddrage borgere og pårørende i pleje- og behandlingsforløb, så de under forudsætningerne bedst muligt kan håndtere sygdom og behandling i eget hjem.

Det får du ud af modulet

Du kan begrunde, anvende og implementere metoder til systematisk borgerinddragelse i praksis. Yderligere kan du videreudvikle borgerinddragende indsatser i praksis.

Du bliver i stand til at anvende forskningsbaseret viden om borgerinddragelse i vurdering af borgeres og pårørendes forudsætninger for at tage del i egen sundhed, pleje og behandling.

Det faglige indhold

  • Borger- og pårørendeinddragelse – begreber og metoder
  • Anerkendende og involverende kommunikation
  • Empowerment/magt
  • Personcentreret pleje og behandling
  • Kommunikationstræning/simulation

Målgruppe

Modulet henvender sig til hjemmesygeplejersker og andre kommunalt ansatte sundhedsprofessionelle.

Praktiske oplysninger

Modulet afholdes på deltid og afsluttes med en skriftlig modulopgave.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Datoer for udbud kommer senere

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00