Genveje


Borgernær sundhedspraksisBorgernær sundhedspraksis

På modulet får du en indgående og kritisk forståelse af det faglige og politiske grundlag for den borgernære sundhedspraksis.

Der er fokus på udvikling af færdigheder i kvalitetsudvikling og praktisk handlekompetence i håndtering af komplekse sundhedsopgaver. Det betyder, at du udvikler specialistforståelse og får større sikkerhed i at håndtere komplekse sundhedsopgaver med afsæt i borgerens livssituation.

Det får du ud af modulet

Du bliver yderligere kvalificeret til at analysere komplekse problemstillinger og begrunde egne og andres indsatser med afsæt i faglige og politiske styringsdokumenter.

Du bliver i stand til systematisk at undersøge og udvikle kvaliteten af borgernære sundhedsindsatser.

Du kan vurdere og inddrage borger og pårørende i beslutninger ud fra et etisk princip om lighed i sundhed.

Det faglige indhold

  • Faglige og politiske styringsdokumenter, standarder og visionspapirer mv. bag Det nære sundhedsvæsen
  • Koordination af indsatser (selvledelse og delegering)
  • Inddragelse af patienter og pårørende
  • Lighed i sundhed
  • Udvalgte metoder til kvalitetsudvikling af borgernære sundhedsindsatser inden for eksempelvis forebyggelse, behandling og pleje, træning og rehabilitering samt sundheds-it og digitale arbejdsgange

Målgruppe

Modulet henvender sig til hjemmesygeplejersker og andre kommunalt ansatte sundhedsprofessionelle.

Praktiske oplysninger

Modulet afholdes på deltid og afsluttes med en skriftlig modulopgave.

Oversigt over diplommoduler

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

 

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00