Genveje


Svækkede ældreSvækkede ældre

At forebygge unødvendige (gen)indlæggelser kræver både generalistkompetencer og specialiseret viden.

Modulet giver deltagerne systematiske metoder og udvikler dømmekraft til at håndtere komplekse situationer hos ældre svækkede borgere i eget hjem.

Det får du ud af modulet

Du kvalificerer din faglige dømmekraft i forbindelse med observation, behandling og vurdering af den svækkede ældre.

Du kan handle professionelt i komplekse situationer hos borgere med multisygdom og funktionsevnetab.

Du kan påtage dig et ansvar for faglige og tværfaglige sundhedsindsatser ved akut forværring i komplekse sygdomsforløb og ved livets afslutning.

Det faglige indhold

  • Organisatoriske rammer og vilkår for forebyggelse af uhensigtsmæssig indlæggelse
  • Multisygdom og funktionsevnetab i forbindelse med f.eks. KOL, diabetes og hjertesygdomme
  • Metoder til systematisk observation og handling samt kommunikation og samarbejde med borgere og tværfaglige samarbejdspartnere om udvalgte komplekse situationer i borgerens hverdag
  • Et værdigt liv og en værdig livsafslutning

Målgruppe

Modulet henvender sig til hjemmesygeplejersker og andre kommunalt ansatte sundhedsprofessionelle.

Praktiske oplysninger

Modulet afholdes på deltid og afsluttes med en skriftlig modulopgave.

Oversigt over diplommoduler

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

 

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00