Genveje


Praktisk vejledning og rådgivning i sundhedssektoren - SUF

Startdato:
26. feb. 2019
Slutdato:
22. maj. 2019
Varighed:
Undervisning: 26-27/2, 13/3, 27/3, 10/4. Studiedage: 6/3, 20/3, 3/4. Afl. 1/5. Eks. 22/5.
Type:
Dagundervisning
ECTS:
5
Udbytte:

Københavns Kommune har fået penge fra Sundhedsstyrelsens pulje til praksisnær kompetenceudvikling. Pengene skal bruges til at give et pædagogisk løft til bl.a. videnspersoner og understøtter således SUFs øvrige kompetenceprogram inden for demens.

Målgruppe
Dette modul er til dig , der arbejder som vidensperson indenfor demens og som rådgiver, vejleder og lærer fra dig i relationen til dine kollegaer – til gavn for den enkelte borger ramt af demens. Modulet bygger oven på en uddannelse som fx ergo-, fysioterapeut eller sygeplejerske. Øvrige faggrupper kan søge en realkompetencevurdering.
Udbyder:
Velfærdsfaglig efter- og videreuddannelse

Pris
kr. 8.400,-  ekskl. moms

Uddannelsen er momsfritaget

Prisen er udelukkende et anliggende mellem SUF og Københavns Professionshøjskole

Afholdelsessted

Tagensvej 18
2200 København N

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@phmetropol.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Betingelser

Hvis du framelder dig skriftligt senest 4 uger inden 1. undervisningsdag, kan du få refunderet det fulde beløb. 

Hvis du framelder dig senere, hæfter du for det fulde beløb. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-optagelse@phmetropol.dk

Se vores privatlivspolitik