Genveje


Obligatoriske modulerObligatoriske moduler

Obligatoriske moduler under den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Sundhedsfaglig diplomuddannelse består af 2 obligatoriske moduler på i alt 15 ECTS-point, som konstituerer uddannelsen, et antal valgfrie moduler på 5 eller 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Uddannelsen er opdelt i uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning.

Hver uddannelsesretning indeholder yderligere et obligatorisk modul, der konstituerer den enkelte uddannelsesretning. En uddannelsesretning indeholder således fire obligatoriske moduler:

  • To obligatoriske moduler, der er fælles for alle uddannelsesretninger: ”Praksis - videnskabsteori og metode” med et omfang på 10 ECTS-point og ”Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis” med et omfang af 5 ECTS-point.
  • Et obligatorisk modul på 10 ECTS-point inden for uddannelsesretningen.
  • Et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Hver uddannelsesretning indeholder et antal tilknyttede retningsspecifikke valgmoduler på enten 5 eller 10 ECTS-point, hvoraf den studerende skal vælge modul(er) på mindst 10 ECTS-point.
  • Endelig indeholder den sundhedsfaglige diplomuddannelse et antal valgfrie, ikke-retningsspecifikke valgmoduler på 5 eller 10 ECTS-point, som kan supplere en valgt uddannelsesretning med højst 10 ECTS-point.
    Som valgfrie moduler kan du vælge moduler fra andre områder end det sundhedsfaglige fagområde. Disse valgfrie moduler kan højst udgøre 10 ECTS-point ved valgt uddannelsesretning og 15 ECTS-point, hvor der ikke vælges uddannelsesretning. De obligatoriske moduler og valgmoduler skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00