Genveje


Obligatoriske modulerObligatoriske moduler

Obligatoriske moduler under den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Sundhedsfaglig diplomuddannelse består af 2 obligatoriske moduler på i alt 15 ECTS-point, som konstituerer uddannelsen, et antal valgfrie moduler på 5 eller 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Uddannelsen er opdelt i uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning.

Hver uddannelsesretning indeholder yderligere et obligatorisk modul, der konstituerer den enkelte uddannelsesretning. En uddannelsesretning indeholder således fire obligatoriske moduler:

  • To obligatoriske moduler, der er fælles for alle uddannelsesretninger: ”Praksis - videnskabsteori og metode” med et omfang på 10 ECTS-point og ”Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis” med et omfang af 5 ECTS-point.
  • Et obligatorisk modul på 10 ECTS-point inden for uddannelsesretningen.
  • Et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Hver uddannelsesretning indeholder et antal tilknyttede retningsspecifikke valgmoduler på enten 5 eller 10 ECTS-point, hvoraf den studerende skal vælge modul(er) på mindst 10 ECTS-point.
  • Endelig indeholder den sundhedsfaglige diplomuddannelse et antal valgfrie, ikke-retningsspecifikke valgmoduler på 5 eller 10 ECTS-point, som kan supplere en valgt uddannelsesretning med højst 10 ECTS-point.
    Som valgfrie moduler kan du vælge moduler fra andre områder end det sundhedsfaglige fagområde. Disse valgfrie moduler kan højst udgøre 10 ECTS-point ved valgt uddannelsesretning og 15 ECTS-point, hvor der ikke vælges uddannelsesretning. De obligatoriske moduler og valgmoduler skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
24. feb. 2020
Pris: kr. 13.400,-

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00