Genveje


Undersøgelse af sundhedsfaglig praksisUndersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Lær forskningsmetoder og kritisk læsning af forskningsstudier.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

På dette obligatoriske modul lærer du forskellige metoder til undersøgelse af den sundhedsfaglige praksis. Fokus på modulet vil være på udvalgte kvalitative og kvantitative metoder, herunder sammenhængen mellem undersøgelsers formål, metoder og anvendelsesmuligheder.

Modulet er for dig, der ønsker at lære om forskellige undersøgelsesmetoder i sundhedsvidenskaben, samt at lære baggrunden for metoderne, så du på sigt kan lave dine egne undersøgelser i klinisk praksis til fordel for både arbejdspladsen, dig selv og borgeren/patienten.

Derudover kan du bruge modulet som en del af en samlet Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, da du her opnår viden omkring forskningsmetoder og får kompetencer til at kunne læse, analysere og forholde dig kritisk til forskningsstudier generelt.

De kompetencer, du opnår på dette modul, kan videreføres på de øvrige valgmoduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Det er derfor en fordel for dig at vælge dette modul i starten af din diplomuddannelse.

Det får du ud af modulet

  • Du lærer de forskellige metoder til at undersøge sundhedsfaglig praksis – herunder udvalgte kvalitative og kvantitative metoder og sammenhæng mellem undersøgelsens formål, metode og anvendelsesmuligheder.
  • Viden om og forståelse for forskellige metodetilgange til at undersøge sundhedsfaglig praksis
  • Evne til at reflektere over mulige sammenhænge mellem en undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder
  • Kompetence til at analysere vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater
  • Kompetence til at indgå i mono- og tværfagligt udviklingsarbejde

Det faglige indhold

  • Kvalitative metoder, fx interview og observation
  • Kvantitative metoder, fx spørgeskemaer
  • Arbejde med udvalgte undersøgelser

Målgruppe

For dig der er bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, laborant, sygeplejerske eller tandplejer.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Datoer for udbud kommer senere

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Inge Helle Hansen
inhh@kp.dk
Tlf.: 4189 8943