Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

En sundhedsfaglig diplomuddannelse er videreuddannelse for alle med en mellemlang videregående uddannelse inden for sundhedsprofessionerne og to års relevant erhvervserfaring. Diplomuddannelsen fokuserer på udvikling af både personlige og faglige kompetencer.

Gå til generel information om ECTS-point klagemuligheder mv

Læs mere om gældende love og bekendtgørelser for din uddannelse

Hvad kan en sundhedsfaglig diplomuddannelse bruges til?

Når du har gennemført en sundhedsfaglig diplomuddannelse, får du ret til at anvende betegnelsen Diplom i Sundhedsfag med den engelske titel Diploma of Health.

Sigtet med en sundhedsfaglig diplomuddannelse er at forbedre din professionskompetence, dvs. både dine personlige og faglige kompetencer.

  • Du får kompetencer til at varetage komplekse sundhedsfaglige funktioner i såvel offentlige som private virksomheder
  • Du bliver i stand til at være med til at fremme det tværfaglige samarbejde i sundhedssektoren
  • Du får de nødvendige forudsætninger for eventuel videreuddannelse.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?

I uddannelsen inddrager vi den erfaring, du som studerende bringer med ind i undervisningssituationen. Vi bringer derved uddannelsen tæt på din praksis. Vi baserer den viden, vi formidler, på den seneste teoretiske forskning. Når du studerer på Københavns Professionshøjskole vil du få mulighed for at møde andre sundhedsprofessioner. I vores uddannelsesplanlægning inddrager uddannelseskonsulenterne relevante repræsentanter fra fx praksis og/eller forskningsinstitutioner. 

Lovgrundlaget for uddannelsen kan du se i Bekendtgørelse om de Sundhedsfaglige diplomuddannelser.

Normering

Uddannelsen er normeret til ét studieårsværk svarende til 60 ECTS point (European Credit Transfer System).