Genveje


AdgangskravAdgangskrav

Din adgang til optagelse på den sundhedsfaglige diplomuddannelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU), samt at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder betingelserne, har du mulighed for at søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om adgangsbetingelserne eller om du opfylder dem.

Realkompetencevurdering

Formålet med ansøgningen er, at vise at du har uddannelsesmæssige kompetencer på det rette niveau. Dvs. at du vurderes at være studieegnet i forhold til den diplomuddannelse, som du søger optagelse på. I denne vurdering kan også inddrages færdigheder som du ikke har uddannelsesbevis på, eksempelvis uafsluttede kursusaktiviteter, foreningsarbejde, tillidshverv mv.

Læs nærmere om realkompetencevurdering


Kontakt

Studieservice

E-mail: evu@phmetropol.dk

Tlf. 72 48 75 40

Mandag til torsdag
kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00