Genveje


Uddannelsens strukturUddannelsens struktur

Den sundhedsfaglige diplomuddannelser er bygget op af moduler. På 5 ECTS som gennemføres over 3 uger og 2 dage og 10 ECTS som gennemføres på 6 uger og 3 dage på fuld tid. En del moduler udbydes på deltid og varer ca. 12 uger. Nogle moduler udbydes både på deltid og heltid. Du vil kunne se under de enkelte moduler, om de udbydes på heltid eller på deltid.

Uddannelsen er opdelt i 3 uddannelsesretninger. Professionspraksis, Sundhedsfremme og forebyggelse samt Sundhedsformidling og klinisk uddannelse, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning.

Hver af de tre uddannelsesretninger indeholder yderligere et obligatorisk modul, der konstituerer den enkelte uddannelsesretning. En uddannelsesretning indeholder således fire obligatoriske moduler:

  • To obligatoriske moduler, der er fælles for alle uddannelsesretninger: ”Praksis – videnskabsteori og metode” på 10 ECTS-point og ”Undersøgelse a sundhedsfaglig praksis” på 5 ECTS-point.
  • Et obligatorisk modul på 10 ECTS-point inden for uddannelsesretningen. 
  • Et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen.

Nedenfor er oversigter over diplomuddannelsens struktur med og uden uddannelsesretning

Struktur for sundhedsfaglig diplomuddannelse med uddannelsesretning

Fælles obligatorisk moduler 15 ECTS-point

Retningsbestemt obligatorisk modul 10 ECTS-point

Retningsspecifikke valgmoduler 10 ECTS-point

Eller

 

Retningsspecifikke valgmoduler mindst 10 og højst 20 ECTS-point

Andre valgmoduler kan udgøre højst 10 ECTS-point

Afgangsprojekt 15 ECTS

Struktur for sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning

Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS 
Valgmoduler 30 ECTS-point, heraf mindst 15 ECTS-point inden for det sundhedsfaglige område og højst 15 ECTS-point fra et andet fagområde
Afgangsprojekt 15 ECTS

Alle moduler afsluttes med en prøve. De enkelte moduler kan derfor tages som selvstændige forløb.
Det er desuden muligt at sammensætte valgmoduler på max 15 ECTS point  på tværs af studieordninger og diplomuddannelser.