Genveje


Uddannelsens formålUddannelsens formål

Formålet med en sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere dig til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for den sundhedsfaglige praksis,  samt at videreudvikle egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode.

Uddannelsens formål retter sig mod din udvikling af enten specialistforståelse, et bredere/udvidet fagperspektiv og/eller nye faglige kompetencer. Endvidere er formålet at kvalificere dig til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder.