Genveje


Tværprofessionelt samarbejde om tidlig indsats hos familier i sårbare og udsatte positionerTværprofessionelt samarbejde om tidlig indsats hos familier i sårbare og udsatte positioner

Vil du kvalificere den tidlige indsats hos familier i sårbare og udsatte positioner? Du kan udvikle dine kompetencer til at koordinere og facilitere det tværprofessionelle samarbejde, og aktivt styrke inddragelse af familien.

Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at analysere, facilitere og indgå i videreudvikling af det tværprofessionelle samarbejde, med inddragelse af familier i sårbare og udsatte positioner. Der vil være særlig fokus på din egen faglige rolle som sundhedsplejerske.

Du opnår kompetencer indenfor:

  • facilitering af tværprofessionelt samarbejde med henblik på at styrke familiens trivsel
  • inddragelse familien i det tværprofessionelle samarbejde
  • afklaring af dit eget faglige bidrag i dette samarbejde
  • udvikling af tværprofessionelt samarbejde både i offentlig regi samt med NGO´er og civilsamfund

Det faglige indhold

På modulet får du indsigt i tværprofessionelt samarbejde og inddragelse af familien i en tidlig indsats.

I modulet indgår  

  • Tværprofessionalitet, professionsidentitet og fagligt begrundet praksis
  • Samarbejdsprocesser og facilitering
  • Inddragelse af familien
  • Koordinering og organisering 
  • Rammesætning: lovgivning, retningslinjer og anbefalinger

Målgruppen

Modulet er relevant for sundhedsplejersker, der arbejder med tidlig indsats i famlier i sårbare og udsatte positioner. Modulet har fokus på nyeste viden om styrkelse af tværprofessionelt samarbejde, inddragelsen af familien og sundhedsplejerskens kompetencer. 

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af oplæg, dialog og strukturerede refleksioner. Der sættes fokus på at inddrage praksisperspektiver fra sundhedsplejen, og hvordan den nye viden kan skabe nye handlemuligheder og forandringer i praksis.   

Adgangsform

Du skal være uddannet sundhedsplejerske.

Eksamensform

Kombinationsprøve - mundtlig prøve kombineret med en praktisk øvelse og skriftlig opgave.

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Nina Rafael
nira@kp.dk
tlf.: 5163 2438