Genveje


Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positionerTidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner

Er du optaget af trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner? Vil du have nyeste viden om børns tidlige udvikling? Fokus er på at styrke det udviklingsstøttende samspil, så du kan bidrage til at kvalificere sundhedsplejens praksis.

Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, har du opdateret viden om børns udvikling og trivsel i de første leveår og om det udvilkingsstøttende samspil. Med afsæt i den viden vil du kunne vurdere børns og forældrenes samspilskompetencer og iværksætte interventioner i famlier i sårbare og udsatte positioner.

Du opnår kompetencer indenfor:

 • vurdering af børns psykologiske udvikling og trivsel
 • forældres trivsel og muligheder for at indgå i udviklingsstøttende samspil
 • børns tilknytningsadfærd
 • formidling af børns og forældres sundhed og trivsel til samarbejdspartnere
 • socioøkonomiske og kulturelle forhold i familien
 • risiko-og beskyttelsesfaktorer
 • iværksættelse af tidlige indsatser   
   
 

Det faglige indhold

På modulet får du indsigt i trivselsbegrebet, og der er særligt fokus på forældretrivsel, og hvordan denne kan påvirke børns tidlige trivsel og udvikling. Du får viden om børns tidlige psykologiske udvikling, samspil og tilknytningens betydning.

I modulet indgår:

 • Tilknytning og tilknytningsadfærd
 • Samspil, affektiv afstemning og intersubjektivitet
 • Mentalisering
 • Neuropsykologi og neuropædagogik
 • Trivselsbegebet
 • Risiko-og beskyttelsesfaktorer
 • Kommunikation, opsporing og interventioner
 • Forebyggende og sundhedsfremmende perspektiver på socioøkonomiske og kulturelle faktorer

Målgruppe

Modulet er relevant for sundhedsplejersker, der arbejder med tidlig indsats i famlier i sårbare og udsatte positioner, og som ønsker at øge kompetencer i at observere og vurdere børns sunde udvikling og forældres trivsel. 

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af oplæg, dialog og strukturerede refleksioner. Der sættes fokus på at inddrage praksisperspektiver fra sundhedsplejen, og hvordan den nye viden kan skabe nye handlemuligheder og forandringer i praksis.   

Adgangskrav

Du skal være uddannet sundhedsplejerske.

Eksamensform

Mundtlig prøve på grundlag af skriftlig opgave.

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Susanne Friis
sfge@kp.dk
Tlf.: 5163 2474