Genveje


Børn og unge i sundhedsvæsenetBørn og unge i sundhedsvæsenet

Vi designer modulerne således, at de bliver rettet mod forskellige områder inden for børne- og ungeområdet.

10 ECTS

Denne retning består af moduler med fokus på sundhedsprofessionelle med erfaring inde for børne- og/eller ungeområdet.

Modulerne søger at styrke grundlaget for at arbejde med børn, unge og familien i relation til udvalgte sammenhænge i det aktuelle samfund og i sundhedssektoren.

Indhold

  • Børn/unges biopsykosociale udvikling og reaktioner på udvalgte sundhedsfaglige problemstillinger 
  • Udvalgte sundhedsfaglige indsatser målrettet forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og/eller behandling  
  • Metoder til kritisk vurdering og anvendelse af udviklings- og forskningsresultater i kliniske beslutninger og udvikling af praksis 
  • Metoder til inddragelse af børn/unge, deres familie og netværk i beslutninger og handlinger 
  • Tværfagligt samarbejde om og med børn/unge med udvalgte sundhedsmæssige, sociale, psykologiske og kulturelle problemstillinger 

Vi udbyder følgende moduler

Oversigt over diplommoduler

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00
Nedsat åbningstid i perioden 15/4-17/4-2019: kl. 9.00-12.00

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Lisbeth N. Christensen
linc@kp.dk
Tlf.: 5138 0638