Genveje


Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekterPalliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter

Er du interesseret i den nyeste viden om uhelbredeligt syge og døendes reaktioner på deres livssituation? Vil du vide mere om de aspekter ved livet, som får en særlig betydning ved alvorlig sygdom og livets afslutning? Så er dette modul noget for dig.

Modulet giver dig indsigt og viden, som ruster dig til at være nærværende og professionel i samspillet med uhelbredeligt syge og deres familier.

Du får fokus på den tværfaglige indsats betydning for samspil og kommunikation mellem familiens medlemmer som pårørende, både børn, unge og ældre. Vi drøfter den eksistentielle indflydelse samt de kulturelle, sociale og samfundsmæssige forståelser af død og lindring. Hele modulet giver dig rammen til en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse.

På uddannelsen underviser eksperter i psykologiske, eksistentielle og åndelige aspekters betydning for dit samspil med de uhelbredeligt syge og deres familier.

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at identificere de udfordringer, som familierne har
 • Du lærer at analysere og forstå familiernes reaktioner og behov. Målet er at lindre lidelse, og du lærer ud fra den nyeste viden at tilrettelægge den tværfaglige palliative indsats
 • Du får en unik mulighed for at udbygge dit faglige netværk på tværs af kommuner, hospitalsafdelinger og hospices, da du deltager sammen med kolleger fra flere regioner

Det faglige indhold

 • Dødens betydning i samfundet og hverdagslivet
 • Kulturelle og religiøse forståelser af død og lindring
 • Patientologi
 • Samtaler om liv og død
 • Familien - pårørende herunder børn, unge og ældre
 • Eksistentiel, spirituel og religiøs lidelse og lindring
 • Organisatoriske udfordringer – forløbskoordinering – kliniske retningslinjer
 • Samarbejde og formidling tværfagligt og tværsektorielt

Målgruppe

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeut og socialrådgivere der arbejder med palliation på hospitaler, kommuner eller på hospice.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Datoer for udbud kommer senere

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 13.400,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Berit Engström
bbek@kp.dk
+45 41 89 71 32