Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehovUdvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov

Professionspraksis

5 ECTS

Denne retning består af moduler med fokus på at afdække udviklingsbehov relateret til en udvalgt gruppes specifikke sundhedsproblemer.

Modulerne søger at styrke grundlaget for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling. Der arbejdes med viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af klinisk praksis.

Indhold

  • Den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer
  • Professionelle metoder til afhjælpning af den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer
  • Metoder til afdækning af udviklingsbehov
  • Systematisk litteratursøgning og vurdering – relateret til et specifikt sundhedsproblem

Vi udbyder følgende moduler

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Berit Engström
bbek@kp.dk
+45 41 89 71 32