Genveje


Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehovUdvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov

Professionspraksis

5 ECTS

Denne retning består af moduler med fokus på at afdække udviklingsbehov relateret til en udvalgt gruppes specifikke sundhedsproblemer.

Modulerne søger at styrke grundlaget for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling. Der arbejdes med viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af klinisk praksis.

Indhold

  • Den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer
  • Professionelle metoder til afhjælpning af den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer
  • Metoder til afdækning af udviklingsbehov
  • Systematisk litteratursøgning og vurdering – relateret til et specifikt sundhedsproblem

Vi udbyder følgende moduler

Oversigt over diplommoduler

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00
Nedsat åbningstid i perioden 15/4-17/4-2019: kl. 9.00-12.00

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Cecilia Beenfeldt
cebe@kp.dk
Tlf.: 5138 0358