Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov (Bobath 1)Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov (Bobath 1)

Tilegn dig avancerede redskaber til rehabilitering af mennesker med erhvervede hjerneskader gennem bl.a. klinisk praksis

På modulet tages der udgangspunkt i Bobath konceptet med den nyeste forskning inden for patoneurologi og behandling til mennesker med erhvervet hjerneskade. Der er fokus på integration af ICF i den kliniske ræsonnering med vægt på mobilitetsaspektet. Dine kliniske erfaringer inddrages og udbygges via demonstreret - og superviseret patientbehandling gennem hele forløbet.

Modulerne udbydes i samarbejde med Fysioterapi og ergoterapiafsnittet på Næstved sygehus, International Bobath Instructors Training Association (IBITA), Center for Neurorehabilitering - og Dansk selskab for neurologisk fysioterapi.

Det får du ud af modulet

Du øger dine kompetencer til at identificere og argumentere for særlige udviklingsbehov hos mennesker med erhvervet hjerneskade, og til at kunne implementere disse. Endvidere opnår du at styrke udviklingen af din kliniske praksis med baggrund i forskningsresultater, bedst praksis og klinisk erfaring erhvervet på modulet.

Det faglige indhold

På modulet gennemgår vi følgende emner: 

  • Forskellige tilgange til motorisk kontrol og - læring 
  • ICF som en integreret del af den kliniske ræsonnering
  • Neuro- og patoneurofysiologi med relevant funktionel anatomi.
  • Forskellige tilgange til bevægeanalyse
  • Specifikke problemer hos mennesker med erhvervede hjerneskade
  • Patient behandling
  • Litteratursøgning

Målgruppe

Ergoterapeuter og fysioterapeuter der arbejder eller ønsker at komme til at arbejde inden for neurorehabilitering

Du erhverver dig en fuldgod Bobath-uddannelse, certificeret af IBITA, ved at supplere med diplommodulet Bobath del 2, der udbydes i august-september 2017.

Varighed

3 ugers fuldtidsstudie med startdato d. 20. marts 2017 og slutdato d. 07. april 2017.
Der er fremmødeundervisning på alle hverdage i de to første uger af modulet fra ca. 8.30 til 17.00. Modulets sidste uge er afsat til selvstændig opgaveskrivning med aflevering i januar 2016.

Undervisningen finder sted på:

Center for Neurorehabilitering
Næstved Sygehus (CNN)
Ringstedgade 31
4700 Næstved

Undervisningen varetages hovedsageligt af IBITA certificerede undervisere.

Bobath

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Inger Birthe Bjørnlund
inbj@kp.dk
Tlf.: 5138 0478