Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov (evidensbaseret FOTT-praksis)Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov (evidensbaseret FOTT-praksis)

Her får du BÅDE et G/F.O.T.T. ® OG et diplommodul, hvor du arbejder videre med viden om og indsigt i evidensbaseret F.O.T.T praksis med særlig fokus på din egen F.O.T.T praksis og din særlige patientgruppe.

5 ECTS

Vi sætter skarpt fokus på udvikling af din evidensbaserede FOTT praksis. Du tager udgangspunkt i dine egne patientkategorier – uanset om det er patienter eller borgere, og uanset om det er mennesker med neurologiske, geriatriske, medicinske sygdomsmæssig baggrund.

Modulet er udviklet i samarbejde med Daniela Jakobsen, F.O.T.T.® senior instruktør og Tina Hansen, MSc og PhD stud. med speciale i dysfagi og evidensbaseret praksis.

Det får du ud af modulet

  • Du øger dine kompetencer til at udvikle, implementere og argumentere for evidensbaseret praksis ift. F.O.T.T på egen arbejdsplads
  • Du får teoretisk viden om- og praktiske færdigheder i at bruge F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) som undersøgelses- og behandlingsmetode til mennesker, der har problemer med at synke, drikke, spise og tale samt åndedrætsbesvær

Du kan læse mere om emner og indhold af G/F.O.T.T. ® kurset her.

Emner i undervisningen

  • Implementering af evidensbaseret praksis indenfor dysfagiområdet
  • Andre tilgange og relaterede arbejdsfelter til F.O.T.T – hvordan supplerer eller understøtter de evidensbaseret F.O.T.T praksis
  • Mono- og tværfaglige perspektiver på F.O.T.T og dysfagi

Målgruppe

Modulet er for dig som er ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske og arbejder med behandling eller træning af mennesker med FOTT problematikker – og som har særlig interesse i at implementere evidensbaseret praksis.

Katalognummer

SD16

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Gry Segoli
grse@kp.dk
Tlf.: 51 63 27 24