Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Udvikling af klinisk praksis - tidlig opsporing af demensUdvikling af klinisk praksis - tidlig opsporing af demens

Få viden og kompetencer til at kvalificere arbejdet med tidlig opsporing og udredning af demens i din praksis

Tidlig indsats kan forlænge det gode hverdagsliv og forebygge kognitive dysfunktioner og forringet livskvalitet. Tidlig opsporing og udredning er et indsatsområde i demenshandlingsplanen 2025. 

Det får du ud af modulet

  • Du styrker dine kompetencer til at opdage og vurdere tidlige tegn på demens. 
  • Du lærer om multimorbiditet, som er en særlig udfordring ift. borgere med demens. 
  • Du får kompetencer til observation, og analyse og metoder til, hvordan du bidrager til udredningsprocessen. 
  • Du udvikler din indsigt og dine kompetencer ift. samarbejde med tværfaglige kollegaer og pårørende. 

Det faglige indhold 

  • Tidlige tegn på demens - og differential diagnostik 
  • Metoder til opsporing og tidlig udredning af demens 
  • Tværfagligt samarbejde og samarbejde med pårørende i opsporing og udredning 
  • Systematisk litteratursøgning og vurdering

Målgruppe

Sygeplejersker i kommunal praksis, ambulatorier og almen praksis, ergo- og fysioterapeuter med speciale inden for ældreområdet og andre sundhedsprofessionelle med interesse for demens. 

Praktiske oplysninger 

Modulet er på 5 ECTS-point. 

Det afholdes som deltidsmodul med 6 undervisningsdage ca. en dag om ugen og afsluttes med en mindre skriftlig opgave. 

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Cecilia Beenfeldt
cebe@kp.dk
Tlf.: 5138 0358