Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Biomedicin og bioanalytisk fortolkning - hæmatologiBiomedicin og bioanalytisk fortolkning - hæmatologi

Få specialiserede kompetencer til at udføre og udvikle dit arbejde med hæmatologisk diagnostik og hæmatologiske analysemetoder

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

Modulet har fokus på hæmatologiske sygdomme og laboratoriemedicinske analyser og fortolkning af analyseresultater inden for hæmatologi med henblik på diagnostik, behandling og forebyggelse. 

Dermed får du styrket dine kompetencer til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om diagnostik, behandling og sekundær forebyggelse inden for det hæmatologiske område. 

Det får du ud af modulet 

Gennem modulet får du viden om: 

  • udvikling og behandling af benigne og maligne hæmatologiske sygdomme, herunder fysiologiske, cellulære og genetiske mekanismer samt årsagssammenhænge 
  • udvalgte, centrale biomedicinske analysemetoder og anvendelse heraf i relation til den hæmatologiske patient, herunder kvalitetssikring af analysemetoderne 
  • koblingen mellem udvalgte hæmatologiske patientgruppers patologiske og parakliniske karakteristika, aktuelle analysemtoders resultater, tolkningen heraf og anvendelsen af resultaterne ift. diagnostik og behandling
  • hvordan du kan formulere, vurdere, begrunde og formidle bioanalytiske problemstillinger og handlemuligheder i forbindelse med diagnostik og behandling af udvalgte hæmatologiske sygdomme

Det faglige indhold 

  • Det hæmatologiske væv/organsystem, celledannelse, funktion og regulering, det lymfatiske system 
  • Benigne og maligne hæmatologiske sygdomme - morfologi, patofysiologi, genetik samt diagnostik og behandling 
  • Biomedicinske analysemetoder samt kvalitetssikring af disse, herunder automatiserede hæmatologiske metoder, molekylærgenetiske metoder, immunhistokemisk metode
  • Anvendelse af biomedicinske metoder i diagnostik og behandling af hæmatologiske lidelser 
  • Litteratursøgning, opgaveskrivning og formidling 

Målgruppe 

Bioanalytikere der har erfaring med laboratoriemedicinske analyser inden for det hæmatologiske område, som ønsker specialiserede kompetencer inden for fagområdet. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg Petersen
cope@kp.dk
Tlf.: 5163 2503