Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Biomedicin og bioanalytisk fortolkning - klinisk fysiologi og nuklearmedicinBiomedicin og bioanalytisk fortolkning - klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Gennem dette diplommodul får du specialiserede kompetencer til at udføre og udvikle dit arbejde med organrelateret billed- og funktionsdiagnostik samt den nyeste viden inden for området.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

10 ECTS 

Dette modul har fokus på udvalgte sygdomme og tilstande samt billed- og funktionsdiagnotiske undersøgelser og fortolkning med henblik på diagnostik og behandling. 

Modulet har til formål at give dig specialiserede kompetencer til at sammenknytte din viden om udvalgte sygdomme og tilstande med billed- og funktionsdiagnostiske undersøgelsers resultater, fortolkning og kvalitet. 

Derigennem styrkes dine kompetencer til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om diagnostik og behandling inden for det klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske område. 

Det får du ud af modulet 

Gennem modulet får du viden om: 

  • fysiologiske, biokemiske og patofysiologiske mekanismer og årsagssammenhænge inden for udvalgte organsystemer og kan begrunde sammenhænge imellem udvalgte sygdomme og undersøgelsesmetoders fortolkning
  • udvalgte, centrale nutidige og fremtidige billed- og funktionsdiagnostiske undersøgelser
  • kvalitetssikring i relation til undersøgelsesmetoderne og kan bringe denne viden i spil i udviklingen inden for området
  • hvordan du kan formulere, vurdere, begrunde og formidle bioanalytiske problemstillinger og handlemuligheder i forbindelse med diagnostik og behandling af udvalgte sygdomme og tilstande

Det faglige indhold 

  • Fysiologi, patofysiologi, anatomi, biokemi og diagnostik inden for centrale, udvalgte organsystemer - herunder hjerte/kredsløb, lunger/respiration, nyrer/urinveje, CSN/hjerne samt knogler. 
  • Principper, opbygning, anvendelse og kvalitetssikring af uvalgt apparatur inden for nuklearmedicin - herunder gammakameraet, PET, CT og MR. 
  • Radioaktive lægemidler - eksisterende og ny samt lovgivning på området. 
  • Udvalgte fysiologiske undersøgelser - herunder kredsløbs- samt lungeundersøgelser. 
  • Cancerdiagnostik og behandling ved hjælp af billed- og funktionsdiagnostiske undersøgelser. 

Målgruppe 

For bioanalytikere, sygeplejersker og radiografer, der arbejder med billed- og funktionsdiagnostik inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, som ønsker specialiserede kompetencer inden for området. 

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg Petersen
cope@kp.dk
Tlf.: 5163 2503