Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Biomedicin og bioanalytisk fortolkning - klinisk immunologiBiomedicin og bioanalytisk fortolkning - klinisk immunologi

Gennem dette diplommodul får du specialiserede kompetencer til at udføre og udvikle dit arbejde indenfor klinisk immunologi samt den nyeste viden indenfor området.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

10 ECTS

Dette modul har fokus på udvalgte sygdomme og tilstande, analyser og fortolkning indenfor klinisk immunologi med henblik på diagnostik, behandling og forebyggelse. 

Modulet har til formål at give dig kompetencer til at sammenknytte din viden om udvalgte sygdomme og tilstande med klinisk immunologiske analysemetoders resultater og fortolkning og dermed øge dine kompetencer til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om diagnostik, behandling og forebyggelse indenfor det klinisk immunologiske område.

Det får du ud af modulet

 • Du får viden om de nyeste og centrale serologiske såvel som molekylærgenetiske metoder der anvendes inden for klinisk immunologi
 • Du får omfattende viden om de klinisk vigtige erytrocytsystemer
 • Du får viden om analyser, som understøtter transfusionsmedicinsk rådgivning (behandling og monitorering af blødende patienter)
 • Du får viden om udvalgte virale sygdomme og sygdomme relateret til immunsystemet og deres sammenhæng med klinisk immunologiske analysemetoders resultater og fortolkning
 • Du får viden om HLA systemet og andre klinisk vigtige blodcelle markører
 • Du får viden om immunologisk diagnostik til forebyggelse, udredning, behandling og monitorering af udvalgte sygdomme og tilstande
 • Du kan formulere, vurdere, begrunde og formidle bioanalytiske problemstillinger og handlemuligheder i forbindelse med diagnostik, behandling og forebyggelse af udvalgte sygdomme og sygdomsgrupper

Det faglige indhold

 • Immunsystemet og sygdomme relateret hertil samt laboratoriediagnostisk udredning af disse. 
 • Virale sygdomme og diagnostik af disse
 • Erytrocytsystemer og undersøgelser i relation til transfusionsmedicinsk behandling 
 • Diagnostik, monitorering og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Immunologisk tolerance, immunprofylakse og immunterapi 
 • Transfusionsmedicin og balanceret blodkomponentterapi
 • Immunologiske mekanismer ved organ- og stamcelletransplantation
 • Kvalitetsudvikling ved lægemiddelfremstilling

Målgruppe

For bioanalytikere, der arbejder inden for klinisk immunologi og som ønsker specialiserede kompetencer på området.

 

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg Petersen
cope@kp.dk
Tlf.: 5163 2503