Genveje


FarmakologiFarmakologi

På dette modul sætter vi fokus på, hvordan bevægeapparatet påvirkes af forskellige medicineringer. Du lærer også at identificere symptomer på fejlmedicinering.

5 ECTS

Mange fysioterapeuter får spørgsmål fra patienter om deres medicinering, og fysioterapeuter bliver i højere grad første kontakt til patienter. Derfor er det vigtigt, at fysioterapeuter er orienteret om lægemidlets virkning for at kunne kvalificere henvisning til lægelig medicinvurdering.

Det får du ud af modulet

Du bliver i stand til i højere grad at inddrage medicineringen i den kliniske ræsonnering og være med til at opfange evt. uhensigtsmæssig medicinering.

Det faglige indhold

På modulet har vi fokus på følgende emner: 

  • Farmakologi
  • Medicinering til forskellige sygdomsgrupper
  • Smertemekanismer
  • Klinisk ræsonnering

Målgruppe

Modulet er for dig, der ønsker at få et bredt kendskab til forskelligartede medikamenters påvirkning af bevægeapparatet – og en øget viden om effekt, bivirkninger, dossering og interaktion af de præparater, der gives til forskellige sygdomme. 

Katalognummer

SD7

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00