Genveje


Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og evidensPalliativ indsats med fokus på symptomlindring og evidens

Lindring af symptomer og lidelser hos den uhelbredeligt syge og døende. Det kræver en særlig indsigt at give uhelbredeligt syge og døende den bedst mulige pleje. Med udgangspunkt i evidens og betydningen af den tværfaglige indsats, får du indsigt i, hvordan du bedst lindrer symptomer.

5 ECTS

Hvad er vigtigt for den syges oplevelse af livskvalitet og mening? Har du været i tvivl om, hvordan du bedst lindrer den syges dyspnø, smerter og træthed? Så få indsigt i, hvordan du bedst håndterer og lindrer i den uhelbredeligt syge med dette modul.

Det får du ud af modulet

På uddannelsen underviser eksperter i lindring af den syges symptomer på baggrund af evidensbaseret viden. Det betyder:

  • Du får ny viden, der i samspil med dine erfaringer giver grundlag for at træffe beslutninger om lindring af den syges symptomer, så du ikke bare føler at du gør det rigtige, men ved det
  • Du får indsigt i, hvordan du kan hjælpe til at øge livskvaliteten og skabe  og meningsfulde aktiviteter samtidig med, at du bliver klogere på de  og mestringsstrategier, der har indflydelse på den uhelbredeligt syge og døende
  • Du vil se, hvordan symptomlindring ved fysiske lidelser og komplekse tilstande danner rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse
  • Du får mulighed for at udbygge dit faglige netværk, idet du gennemfører uddannelsen sammen med kolleger fra flere regioner på tværs af kommuner, hospitalsafdelinger og hospices

Det faglige indhold

  • Livskvalitet og meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier hos uhelbredeligt syge og døende mennesker
  • Indsats ved dyspnø, smerte, træthed, gastroentestinale symptomer
  • Evidens og palliativ indsats
  • Juridiske og sociale aspekter
  • Lidelse og død – de sidste levedøgn

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Datoer for udbud kommer senere

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 8.400,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Berit Engström
bbek@kp.dk
+45 41 89 71 32