Genveje


Funktionsspecifik bioanalyse - antibiotikaresistensFunktionsspecifik bioanalyse - antibiotikaresistens

Diplommodul for dig, der arbejder med følsomhedsbestemmelse af bakterier og som ønsker specialiserede kompetencer indenfor antibiotikaresistens og følsomhedsbestemmelse af bakterier samt øget kendskab til det diagnostiske samarbejde omkring patienter med resistensproblematikker.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

5 ECTS

Modulet har fokus på antibiotika og følsomhedsbestemmelse af bakterier samt laboratoriemedicinske analyser og fortolkning af analyseresultater med henblik på diagnostik, behandling og forebyggelse indenfor resistensområdet. Derved opnår du specialiserede kompetencer til at udføre, vurdere, kvalitetssikre og udvikle laboratoriemedicinske analyser til følsomhedsbestemmelse.

Målgruppe

Modulet er for bioanalytikere der har erfaring med laboratoriemedicinske analyser inden for følsomhedsbestemmelse af bakterier, som ønsker specialiserede kompetencer inden for fagområdet.

Dit udbytte

  • Du får viden om fysiologiske, biokemiske og patologiske mekanismer og årsagssammenhænge indenfor den prokaryote cellebiologi, resistens og følsomhed
  • Du får viden om centrale metoder til følsomhedsbestemmelse og kvalitetssikring i relation til disse og kan bringe denne viden i spil i udvikling indenfor fagområdet
  • Du får viden om etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger i relation til antibiotikaresistens 
  • Du får kompetencer til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde indenfor mikrobiologisk følsomhedsbestemmelse

Indhold

  • Den prokaryote cellebiologi og immunologi – gener og genoverførsel, infektioner og virulensfaktorer
  • Antibiotika og virkningsmekanismer – stofgrupper, resistensmekanismer, farmakokinetik og –dynamik
  • Diagnostik og kvalitetssikring – metoder til følsomhedsbestemmelse, EUCAST, biomedicinske analyser og fæno- og genotypiske test
  • Tværfagligt og diagnostisk samarbejde – udfordringer i praksis, lovgivning, retningslinjer og overvågning
  • Litteratursøgning, opgaveskrivning og formidling

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg Petersen
cope@kp.dk
Tlf.: 5163 2503