Genveje


Funktionsspecifik bioanalyse - hæmostaseFunktionsspecifik bioanalyse - hæmostase

Diplommodul for dig, der arbejder med hæmostaseanalyser og -laboratorieteknologi og som ønsker specialiserede kompetencer indenfor hæmostasen samt øget kendskab til det diagnostiske samarbejde omkring patienter med hæmostaselidelser.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

5 ECTS

Dette modul har fokus på hæmostase og har til formål at du opnår specialiserede kompetencer til at udføre, vurdere, kvalitetssikre og udvikle hæmostaseanalyser. På modulet arbejdes der i høj grad med afsæt i den konkrete bioanalytiske praksis på indenfor og på tværs af forskellige specialeretninger.

På modulet er der også fokus på det diagnostiske samarbejde, som bioanalytikeren deltager i omkring patienter med hæmostaselidelser, med henblik på et forbedret og sammenhængende patientforløb.

Målgruppe

For bioanalytikere, der arbejder med hæmostase samt analyser og laboratorieteknologi inden for hæmostaseområdet, som ønsker specialiserede kompetencer inden for hæmostase.

Dit udbytte

  • Du får viden om udvalgte, centrale hæmostaseanalyser og kvalitetssikring i relation til disse og kan bringe denne viden i spil i udvikling indenfor hæmostaseområdet
  • Du får viden om fysiologiske, biokemiske og patologiske mekanismer og årsagssammenhænge indenfor hæmostasen
  • Du får kompetencer til som diagnostisk samarbejdspartner at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde indenfor hæmostaseområdet

Indhold

  • Hæmostaseanalyser og -laboratorieteknologi samt kvalitetssikring
  • Fysiologi, patofysiologi, anatomi og biokemi
  • Diagnostik – indenfor og på tværs af specialer

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Modulet udbydes igen i efteråret 2020 (uge 43-46).

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
19. okt. 2020
Pris: kr. 8.400,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg Petersen
cope@kp.dk
Tlf.: 5163 2503