Genveje


Patientologi - neurosygeplejePatientologi - neurosygepleje

Uddyb din viden og færdigheder i neurosygeplejen. Få de nyeste forskningsresultater og udviklingsbaserede viden inden for neurosygeplejen og opnå en dybere indsigt i menneskers oplevelse med og reaktioner på at leve med neurologisk sygdom.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

10 ECTS

Vi underviser med udgangspunkt i den nyeste internationale forsknings- og udviklingsbaserede viden inden for neuromedicinsk og neurokirurgisk sygepleje og kombinerer den med teori om udvikling inden for patientologi.

Det får du ud af modulet

  • Du får mulighed for at videreudvikle din forståelse af, hvordan mennesker oplever og reagerer på at leve med en sygdom inden for det neuromedicinske/neurokirurgiske område
  • Du får de nyeste undersøgelses- og forskningsresultater i forbindelse med refleksioner over menneskers oplevelse af at leve med sygdom

Det faglige indhold

  • Patientologibegrebet
  • Metoder i udvikling og forskning indenfor patientologi
  • Livsfænomener som fx lidelse, livsmod, smerte, stress og håb
  • Sygdoms – og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom
  • Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom
  • Sundheds – og socialpsykologiske perspektiver
  • At være pårørende
  • Teknologianvendelse i et patientologisk perspektiv

Målgruppe

Sygeplejersker fra primær/sekundær sektor.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00