Genveje


Laboratorieanalytisk kvalitetssikring og -udviklingLaboratorieanalytisk kvalitetssikring og -udvikling

Diplommodul for dig som ønsker fornyet viden om statistiske metoder og styrkede kompetencer til at arbejde med statistiske redskaber til at sikre og kontrollere kvaliteten af laboratorieanalyser samt til validering af analysemetoder.

Dette modul har fokus på de konkrete statistiske metoder til at beskrive et datamateriale samt anvendelse af statistiske beregninger som grundlag for beslutninger om analysekvalitet og til vurdering af analysemetoder.
På modulet arbejdes med statistiske beregninger i Excel.

Det får du ud af modulet

  • Viden om aktuelle og anvendte statistiske begreber og metoder
  • Viden om centrale begreber indenfor statistisk kvalitetskontrol
  • Viden om statistiske metoders anvendelse til kvalitetssikring og –udvikling
  • Viden om centrale begreber og metoder til validering af analysemetoder
  • Kompetencer til at håndtere relevante statistiske metoder i forbindelse med validering af analysemetoder

Målgruppe

For bioanalytikere, der arbejder med laboratorieanalytisk kvalitetssikring og –udvikling.

Indhold

  • Statistiske begreber og tests 
  • Statistisk kvalitetskontrol af laboratorieanalyser
  • Intern og ekstern kvalitetskontrol
  • Statistiske metoder til metodesammenligning

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg Petersen
cope@kp.dk
Tlf.: 5163 2503