Genveje


Klinisk farmaci og farmakoterapiKlinisk farmaci og farmakoterapi

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

Arbejder du som medicinansvarlig sygeplejerske i hjemmeplejen eller på plejehjem? Oplever du udfordringer i forhold til concordance, polyfarmaci, patientsikkerhed? På dette modul arbejder du bl.a. med alarmsignaler og lægemiddelrelaterede problemstillinger. Du får også perspektiver på borgerinddragelse for at styrke empowerment og sikkerhed omkring medicinhåndtering.

Det får du ud af modulet

 • Du får kompetencer i forhold til medicinhåndtering i komplekse borgerforløb, så du har fokus på patientsikkerhed
 • Du udvikler dine kompetencer til medicinfaglig rådgivning til såvel borgere som fx sosu-medarbejdere

Det faglige indhold

 • lægemiddelregning
 • lovgivning i relation til medicinhåndtering
 • medicinhåndtering i Københavns Kommune
 • farmakologi i relation til ældre mennesker med kroniske sygdomme
 • depression, demens, smerter - farmakologisk behandling
 • farmaceutisk perspektiv bl.a. om risikosituationslægemidler, medicinkæden og tryghedskassen
 • klinisk farmaci og farmakoterapi - begreber og IRF standarder
 • audit som metode til kvalitetsudvikling (gennemføre mini-audit som feltstudie)
 • utilsigtede hændelser
 • borgerinddragelse, empowerment, compliance, concordance

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Datoer for udbud kommer senere

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00