Genveje


Molekylærmedicinsk laboratorieteknologiMolekylærmedicinsk laboratorieteknologi

Få specialiserede kompetencer til at udføre og udvikle dit arbejde med molekylærmedicinske analysemetoder

5 ECTS

Modulet har fokus på grundlaget for og anvendelse af molekylærmedicinsk laboratorieteknologi samt på fortolkning af analysesvar og dermed en styrkelse af dine kompetencer til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om diagnostik og behandling inden for det molekylærmedicinske område.

Det får du ud af modulet

  • Viden om udvalgte, aktuelle molekylærmedicinske analysemetoder og kvalitetssikringen af disse samt styrket grundlag for at vurdere og reflektere over anvendelsen af molekylærmedicinske analysemetoder til diagnostik, forebyggelse og behandling
  • Styrket dit grundlag for at begrunde, analysere, vurdere, og formidle laboratorieteknologiske og molekylærgenetiske problemstillinger i forbindelse med anvendelse af molekylærmedicinske analysemetoder og derigennem bidrage til molekylærmedicinske analysemetoders udvikling
  • Viden om de lovgivningsmæssige og etiske aspekter ved anvendelsen af molekylærgenetiske analyseteknikker
  • Styrket dit grundlag for selvstændigt at ajourføre, anvende og udvikle sin viden om molekylær-medicinske laboratorieteknologi i takt med den videnskabelige og teknologiske udvikling

Det faglige indhold

  • Grundlaget for de molekylærmedicinske metoder – herunder cellebiologi (DNA, RNA), mutationstyper, nomenklatur
  • Udvalgte og aktuelle molekylærmedicinsk analysemetoder – herunder PCR, fragmentanalyse, NGS samt udvalgte oprensningsprocedurer, håndtering af prøvematerialer, detektionsmetoder og analyseudstyr
  • Anvendelse af molekylærmedicinske analysemetoder til diagnostik, forebyggelse og behandling af udvalgte sygdomme
  • Læsning af forskningsbaseret litteratur og dennes anvendelse til kvalificering af analysesvar samt udvikling af analysemetoder

På modulet vil der være en række cases og opgaver, som skal løses imellem undervisningsgangene i egen praksis.

Målgruppe

Bioanalytikere der har erfaring med molekylærmedicinske laboratorieanalyser, som ønsker specialiserede kompetencer inden for fagområdet

Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
16. nov. 2020
Pris: kr. 8.400,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg Petersen
cope@kp.dk
Tlf.: 5163 2503