Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsnetSammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsnet

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

5 ECTS

Disse moduler er for dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer til at styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet.

Her arbejdes med værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige og organisatoriske grænser. Vi designer moduler, så de handler om specifikke patient- og borgerforløb, fx. Forløb for mennesker med kræft, med kroniske-  eller neurologiske sygdomme. Vi har også designede moduler til myndighedspersoner som sagsbehandlere, koordinatorer og visitatorer.

Det overordnede indhold i alle modulerne er:

  • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient - og brugerforløb i sundhedsvæsenet
  • Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet
  • Koordineringsproblematikker og udfordringer - etik
  • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
  • Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet
  • Beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til udvalgte patientgrupper

Vi udbyder følgende moduler

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Datoer for udbud kommer senere

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00