Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet - Mennesker med demensSammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet - Mennesker med demens

Bliv klædt på til at varetage sammenhængende demensforløb

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

5 ECTS 

På modulet reflekteres der over værdimæssige, juridiske og organisatoriske
rammer i forhold til brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af
faglige og organisatoriske grænser

Målgruppe

Modulet henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere
eller andre professionelle på demensområdet med en mellemlang
uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
Undervisersammensætningen er ligeledes tværfaglig for at sikre det brede
perspektiv.

Det faglige indhold

  • Organisatoriske rammer for sammenhæng i demensforløb
  • Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i demensforløb
  • Koordineringsproblematikker og udfordringer - etik
  • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
  • Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende
    demensforløb
  • Beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til borgere med demens og
    deres pårørende

Praktiske oplysninger

Modulet afholdes som deltidsmodul med fem undervisningsdage ca. en dag om ugen,
og afsluttes med en mindre skriftlig opgave.
Start 24. april 2019.
Slut 12. juni 2019

Kontakt

Adjunkt Gry Segoli
grse@kp.dk / 5163 2427

  

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00