Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Sammenhæng i patient og borgerforløb i forhold til mennesker med kræftSammenhæng i patient og borgerforløb i forhold til mennesker med kræft

Modulet er for dig der ønsker at arbejde med at skabe sammenhæng i det tværfaglige - og tværsektorielle arbejde i forhold til mennesker med kræft, med henblik på at skabe kvalitet og kontinuitet i indsatsen.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

5 ECTS

På dette modul udvikler du kompetence til at kunne indgå i og skabe en helhedsorienteret og tværfaglig indsats til mennesker, der har eller har haft en kræftsygdom. I undervisningen vil der arbejdes ud fra anbefalinger omkring sammenhæng i indsatsen, i forhold til kræftplan III. Der reflekteres desuden over de værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordination, som er afgørende faktorer for at yde en sammenhængende indsats

Modulet er for dig der arbejder med at koordinere forløb og indsatser for mennesker der har eller har haft kræft, både indenfor den primære, sekundære og private sektor.

Dit udbytte

Formålet med modulet er at give dig viden omkring og kompetencer til at skabe øget sammenhæng og koordination i behandlings- og rehabiliteringsforløbet for mennesker med kræft. 

  • Du opnår viden omkring den kompleksitet sammen i patient-/brugerforløb frembyder.
  • Der introduceres til forskellige metoder til at skabe sammenhæng i patient-/brugerforløb indenfor kræftområdet.
  • Modulet kvalificerer dig til at indgå i udviklingsarbejde om sammenhæng i forløb på tværs af faglige og organisatoriske faggrænser indenfor kræftområdet.

Emner

  • Forløbsprogrammer indenfor kræftområdet
  • Bruger- og pårørendeinddragelses betydning indenfor kræftområdet
  • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb
  • Udfordringer og problemstillinger omkring koordination
  • Samarbejde på tværs af fag- og sektorgrænser

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Det er muligt at tage det samme modul i forbindelse specialiseringen Diplomuddannelsen med fokus på kræft. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00