Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Sammenhæng i patient og brugerforløb i sundhedsvæsenet - ressourcesvageSammenhæng i patient og brugerforløb i sundhedsvæsenet - ressourcesvage

Sammenhæng og koordinering af borgerforløb er en stor udfordring i såvel primær – som sekundær sektor. For at skabe gode, sammenhængende forløb og patientsikre overgange kræver det et særligt samarbejde mellem den sundhedsprofessionelle og borgeren. Men hvordan sikrer man samarbejde og sammenhæng, når man arbejder med borgere med særligt svage ressourcer?

På dette modul arbejdes med at skabe bedre sammenhæng i borgerforløb – med særligt fokus på borgere med svage ressourcer. Det kan fx være borgere med ringe netværk som har misbrug, demens, svære hjerneskader, psykiatriske problematikker eller lignende.

Det får du ud af modulet

  • Du udvikler indsigt i – og kompetencer til at skabe bedre sammenhæng, koordinering og samarbejde i borgerforløb med ressourcesvage borgere som fx. borgere med ringe netværk som har misbrug, demens, svære hjerneskader, psykiatriske problematikker eller lignende.

Det faglige indhold

  • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet
  • Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet
  • Koordineringsproblematikker og udfordringer - etik
  • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
  • Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet
  • Analyse af patientforløb i relation til udvalgte borgergrupper

Målgruppe

Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sagsbehandlere, jobkonsulenter og socialrådgivere der arbejder med at skabe sammenhæng i borger- og brugerforløb.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00