Genveje


InkontinensInkontinens

Få kompetencer til at differentiere mellem forskellige former for inkontinens. Sæt målrettet ind med den nyeste pleje og behandling og hjælp borgeren til et bedre liv.

Omkring 10 % af den danske befolkning mellem 5 og 90 år lider af en eller flere former for inkontinens med forringet livskvalitet til følge. Dette modul henvender sig til dig, der ønsker større kompetence til nuanceret at differentiere mellem forskellige former for inkontinens og sætte målrettet ind med den nyeste pleje og behandling.

Styrket indsats for den ældre, medicinske patient

Den nationale handlingsplan 2016 efterlyser styrkelse og opkvalificering af kompetencer i kommunerne. På landsplan er der afsat 125 mio. kr. til at medfinanciere et komptenceløft i perioden 2016-2018. Kontakt Københavns Professionshøjskole for at høre nærmere, hvordan vi kan bidrage til det nødvendige kompetenceløft af sundhedspersonale i jeres kommune. 

Det får du ud af modulet

Du kommer dels til at arbejde med identifikation og intervention til forskelligartede former for inkontinens og dels med borgernes perspektiv, så du kan skabe sammenhæng i borgerens hverdagsliv.
  • Du vil være i stand til indgå i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle omkring indsatser for patienter og klienter med forskelligartede inkontinensproblemer
  • Du vil kunne træffe kvalificerede faglige beslutninger i relation til intervention i forbindelse med inkontinensproblemer
  • Du vil kunne begrunde dine beslutninger og besidde den nyeste viden om udredninger og behandlinger

Det faglige indhold

  • Udredning og behandling af forskellige typer af inkontinens
  • Inkontinens i forhold til forskellige målgrupper
  • Minimal care principper
  • Bækkenbundstræning

Undervisere

På modulet vil du blive undervist af førende specialister på området, både lægefaglige og andre sundhedsprofessionelle. Fysioterapeut og ph.d. Ulla Due er blandt underviserne.

Målgruppe

Sygeplejersker og fysioterapeuter, der har arbejde relateret til borgere med inkontinens.

Modulet udbydes næste gang i foråret 2020

Oversigt over diplommoduler

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

 

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lisbeth N. Christensen
linc@kp.dk
Tlf.: 5138 0638

Inger Birthe Bjørnlund
inbj@kp.dk
Tlf.: 5138 0478